10-lecie programu zrównoważonego rozwoju Smurfit Kappa
19 Jun 2017 12:03

Zgodnie z opublikowanym po raz dziesiąty raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju firma Smurfit Kappa jest na dobrej drodze, żeby osiągnąć swoje ambitne cele w tym zakresie do 2020 roku. 

Po upływie 10 lat od chwili, gdy Smurfit Kappa zaczęła oficjalnie mierzyć swój wpływ na zrównoważony rozwój, przedsiębiorstwo wdrożyło pełen program certyfikacji kontroli pochodzenia produktów dla całego łańcucha dostaw surowców. Jednocześnie obniżyło emisję CO2 o 23% oraz osiągnęło poprawę jakości wody zwracanej do środowiska o 32%, co stanowi odpowiednio 25% i 33% celów wyznaczonych do 2020 r. 

Raport zrównoważonego rozwoju Smurfit Kappa mierzy stały postęp, kładąc nacisk na pięć obszarów priorytetowych (Las, Zmiany klimatyczne, Woda, Odpady i Ludzie). Pokazuje również, że w ciągu ostatnich 10 lat firma znacznie zmniejszyła ilość odpadów wysyłanych na wysypiska śmieci i zainwestowała 60 mln euro w zakłady uzdatniania wody. 

Dodatkowo Smurfit Kappa świętuje ponad 10 lat realizowania inwestycji w projekty społeczne i naukowe mające na celu wspieranie społeczności, w których firma prowadzi swoją działalność. Ponad 30 mln euro zostało zainwestowane w projekty w rodzaju zapewnienia lepszego wyposażenia i terapii przez zabawę w szkole dla niepełnosprawnych dzieci we Włoszech oraz współpracy z uniwersytetami w Kolumbii w celu ochrony flory i fauny w lasach należących do firmy.

Smurfit Kappa odgrywa ważną rolę w tworzeniu zrównoważonej przyszłości przez budowanie dochodowego biznesu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Będziemy w dalszym ciągu wprowadzać innowacyjne sposoby tworzenia wartości zarówno dla naszych klientów, jak i udziałowców – powiedział Tony Smurfit, dyrektor naczelny Grupy Smurfit Kappa. 

Steven Stoffer, wiceprezes Grupy ds. rozwoju, który odpowiada za zrównoważony rozwój w Smurfit Kappa, powiedział: (...) Najnowsze wyniki są świadectwem wkładu każdego pracownika Smurfit Kappa w realizację wyznaczonych przez nas ambitnych celów. Jesteśmy dumni z postępów dokonanych w ciągu ostatniej dekady, zbliżających nas do osiągnięcia celów z dziedziny zrównoważonego rozwoju do 2020 roku.

Kluczowe wyniki raportu za rok 2016 (w poszczególnych obszarach priorytetowych):

Las – ponad 90% wszystkich opakowań dostarczanych klientom posiada certyfikaty kontroli pochodzenia produktów (ang. Chain of Custody). 

Zmiany klimatyczne – zmniejszenie emisji CO2 z paliw kopalnych o 22,9% na tonę wyprodukowanego papieru (w porównaniu do linii bazowej z 2005 r.).

Woda – zakończona ocena ryzyka dotyczącego wody przeprowadzona w 11 papierniach; zmniejszenie względnej ilości chemicznego zapotrzebowania tlenu (COD) wody zwracanej do środowiska o 31,9% (w porównaniu do 2005 roku).

Odpady – zmniejszenie ilości odpadów wysyłanych na wysypiska śmieci o 13,3%.

Ludzie – zdrowie i bezpieczeństwo: zmniejszenie wskaźnika wypadków powodujących niezdolność do pracy o 10% w 2016 r.; wdrożenie ponad 1000 działań w wyniku ankiety pracowniczej MyVoice.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Smurfit Kappa