Sukces targów odzwierciedleniem koniunktury w branży opakowań 
19 Jun 2017 12:30

Targi interpack 2017 – największe na świecie targi branży opakowań i spokrewnionego z nią przemysłu procesowego – jeszcze przed rozpoczęciem cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy odnotowali rekordowy udział 2865 przedsiębiorstw. W dniach 4-10 maja na targach interpack panowała niepowtarzalna atmosfera, a kolejny rekord polegał na tym, że 74% wszystkich 170 500 odwiedzających przybyło do Düsseldorfu zza granicy; trzy czwarte spośród nich to osoby podejmujące decyzje.

Duży udział w targach niemieckich i światowych fachowców najwyższej klasy pochodzących z łącznie 168 państw to powód do zadowolenia dla wystawców cieszących się z dobrze zapowiadających się transakcji i konkretnych umów opiewających często na siedmiocyfrowe kwoty. Odwiedzający skorzystali natomiast z szerokiej palety międzynarodowych rozwiązań i niepowtarzalnej możliwości przeglądu rynku. Zadowolenie to zostało wyrażone w ocenie targów: według oficjalnych danych prawie 98% ankietowanych było zadowolonych i bardzo zadowolonych z udziału w targach interpack 2017. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wszystkie prezentowane na targach dziedziny, przy czym w przypadku produkcji materiałów opakowaniowych to zainteresowanie w porównaniu z poprzednią imprezą targową znacznie wzrosło.

Targi interpack to wydarzenie obowiązkowe dla firm z branży, dające właściwe impulsy rozwojowe. Co trzy lata targi nie tylko prezentują osiągnięcia branży, ale są jednocześnie miejscem spotkania oferentów i klientów z całego świata, którzy chcą wymienić się informacjami i zrobić dobre interesy – podkreśla Friedbert Klefenz, dyrektor targów interpack 2017.

Targi interpack po raz kolejny pokazały, że co trzy lata chcą być wydarzeniem na skalę światową i platformą innowacji w branży. Dzięki koncepcji tzw. globalnej „interpack alliance” targi interpack są lepiej widoczne na rozwijających się rynkach zagranicznych i przyciągają do Düsseldorfu jeszcze większą liczbę najwyższej klasy specjalistów – wyjaśnia Hans Werner Reinhard, dyrektor Messe Düsseldorf.

Top trendy: cyfryzacja, przemysł 4.0 i trwałość

Do najpopularniejszych trendów na wielu stoiskach należała postępująca cyfryzacja procesu produkcyjnego w kierunku przemysłu 4.0. W takim sensie połączona w sieć produkcja umożliwia na przykład ekonomiczne wytwarzanie spersonalizowanych opakowań czy zagwarantowanie monitorowania pochodzenia. Modułowy design maszyn opakowaniowych i linii produkcyjnych oraz optymalizacja obsługi cyfrowej odgrywają ponadto istotną rolę w zmniejszeniu stopnia złożoności produkcji i umożliwiają osiągnięcie największego stopnia elastyczności w zmianie wielkości czy wariantów produkcji. Aby lepiej radzić sobie ze złożonością procesu produkcji maszyn i instalacji oraz w dziedzinie szkoleń i eksploatacji, niektóre firmy wykorzystują aplikacje Virtual Reality, które całościowo podchodzą do maszyn czy instalacji. Wszechobecny na targach interpack 2017 był również temat trwałości. Przedsiębiorcy zaprezentowali udoskonaloną wydajność surowców zarówno w odniesieniu do użytego materiału o coraz cieńszych ściankach, jak i do procesu produkcyjnego. Coraz większym zainteresowaniem cieszyły się także alternatywne materiały opakowaniowe.

Ciekawe tematy specjalne

Innowacje w dziedzinie przemysłu 4.0 zaprezentowali nie tylko wystawcy. Przygotowany we współpracy ze Związkiem Niemieckich Producentów Maszyn i Instalacji pokaz specjalny o tej samej nazwie, co targi – interpack – to wizualizacja najnowszych koncepcji i rozwiązań z zachwytem przyjęta przez odwiedzających. Magnesem przyciągającym publiczność był między innymi tzw. demonstrator „smart4i”, produkujący i pakujący spersonalizowane power banki. Cały proces: od momentu złożenia zamówienia online aż do monitorowania pochodzenia odbywał się cyfrowo. Ponadto samo urządzenie zostało zaprojektowane przez współpracujące ze sobą i połączone w sieć uniwersytety, a następnie – przy pomocy wirtualnego bliźniaka – w rekordowym czasie wyprodukowane.

Kongres SAVE FOOD oraz innovationparc

Sześć lat po stworzeniu SAVE FOOD powstała inicjatywa utworzenia szerokiego sojuszu, w skład którego wchodziłoby ponad 850 międzynarodowych członków reprezentujących przemysł, zrzeszenia, organizacje pozarządowe i instytucje badawcze. Kamieniem milowym tej inicjatywy był kongres SAVE FOOD na targach interpack, który w swym trzecim wydaniu 4 maja został przez uczestników pochwalony za zaprezentowane szerokie horyzonty tematyczne. Kongres ten wyłonił się z wielowymiarowego podejścia do tematu strat i marnotrawienia żywności. Wzięli w nim udział: Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności; Gargi Kaul, Joint Secretary & Financial Adviser ds. przemysłu przetwarzania żywności w hinduskim ministerstwie; wysokiej rangi politycy i mówcy oraz naukowcy, działacze NGO i przedstawiciele przemysłu. Podczas kongresu koncentrowano się na globalnym postrzeganiu ww. problemu, narodowych odmiennościach i uwarunkowaniach, głównie w odniesieniu do Indii. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przedstawiła wyniki sfinansowanych dzięki tej inicjatywie i przeprowadzonych w Indiach badań, mających na celu rozpoznanie mechanizmów strat podstawowych środków spożywczych oraz wypracowanie właściwych rozwiązań.

W ramach kongresu partnerzy SAVE FOOD, Messe Düsseldorf i FAO podpisali Memorandum of Understanding (protokół uzgodnień) w celu podjęcia współpracy na kolejne 4 lata. Zajmowanie się tak istotnymi tematami to znak firmowy targów interpack. Cieszymy się niezmiernie, że również w przyszłości zaangażujemy się razem z naszymi partnerami, organizacją FAO, z przemysłem i innymi wspierającymi nasze działania organizacjami w walkę z marnotrawstwem żywności.

Opowiadamy się za dobrą sprawą prezentując potencjał branży opakowaniowej i spokrewnionego z nią przemysłu procesowego w odniesieniu do tego tematu – wyjaśnia Werner Matthias Dornscheidt, prezes zarządu Messe Düsseldorf.

Tematyce SAVE FOOD w ramach targów interpack 2017 poświęcony był także pokaz specjalny innovationparc, prezentujący praktyczne rozwiązania w zakresie zmniejszenia strat i marnotrawstwa żywności. Tematem tym zajmowali się również finaliści i zwycięzcy WorldStar Awards World Packaging Organisation (WPO). Wśród nagrodzonych rozwiązań znalazły się torebki z tworzywa sztucznego na owoce, które dzięki wbudowanym pochłaniaczom etylenu mogą znacznie wydłużyć przydatność do spożycia przechowywanych w nich produktów.

components: nowa koncepcja – pozytywne przyjęcie

Poprawiona w roku 2017 koncepcja „components – special trade fair by interpack” została bardzo pozytywnie przyjęta przez odwiedzających i dobrze oceniona przez wystawców. Umiejscowienie tego pokazu w centralnym miejscu targów i jego równoległe do targów przeprowadzenie po ostrożnie przyjętej premierze sprzed trzech lat było bardzo trafnym przedsięwzięciem. Nikt nie wątpił, że jest to ważny temat. Posługujący się komponentami oraz oprogramowaniem dla technologii opakowaniowej i procesowej przemysł dostawczy odgrywa ważną rolę w cyfryzacji procesów produkcyjnych aż do podejścia 4.0. Targi components będą również w przyszłości elementem składowym targów interpack alliance za granicą – komentuje Bernd Jablonowski, Global Portfolio Director Processing & Packaging w firmie Messe Düsseldorf.

Kolejne targi interpack odbędą się za trzy lata w maju 2020 roku w Düsseldorfie. Do dyspozycji gości zostaną oddane nowe wejście Süd (Południe) i nowa hala 1. Konkretny termin zostanie podany w późniejszym czasie.

Na podstawie materiałów organizatora opracował TK