Firma Esko partycypowała w warsztatach flekso dla wybitnych studentów
28 Jul 2017 11:56

Firma Esko z dumą poinformowała o uczestnictwie – w roli gospodarza – w szkoleniach odbywających się pod nazwą Flexible Packaging Honours Class i organizowanych z inicjatywy katedry Mediów Graficznych i Cyfrowych szkoły wyższej Artvelde University College z belgijskiego Ghent. Dwutygodniowy program naukowy, skierowany do ambitnych i utalentowanych studentów mogących pochwalić się najlepszymi wynikami w nauce, koncentrował się na tematyce produkcji opakowań giętkich z uwzględnieniem wzornictwa, prepressu, obsługi plików oraz przygotowania płyt drukowych. 3. edycja kursu odbyła się w dniach 19-30 czerwca w głównej siedzibie Esko w Ghent.

Jan De Roeck, dyrektor ds. rozwiązań zarządczych w Esko, wyjaśnia: „Rynek opakowań giętkich to rozwojowy segment w przemyśle graphic arts. Mamy honor wspierać instytuty naukowe, pomagając przy tworzeniu wszechstronnych programów treningowych w zakresie prepressu oraz produkcji płyt fleksograficznych. Jako liderzy w sektorze opakowaniowym, naszymi inwestycjami w edukację chcemy pomagać w promowaniu przyszłości opakowań giętkich, rozbudzać entuzjazm i pasję dla tego przemysłu, a dodatkowo zapewniać młodym absolwentom szansę na znalezienie pracy na początku swojej zawodowej kariery.”

Honours Class (co można tłumaczyć jako zajęcia dla wyróżnionych) wzbogacają standardową edukację uniwersytecką o umiejętności i wiedzę związane z prepressem opakowań giętkich. Wykorzystując zintegrowane oprogramowanie firmy pod nazwą Esko Software Platform, studenci zapoznają się szczegółowo ze wszystkimi elementami workflow, uwzględniając:

- wzornictwo i tworzenie artworków;

- wirtualne prototypowanie 3D;

- automatyzację workflow w prepressie, zarządzanie kolorem i proofing;

- współpracę w łańcuchach dostaw, przeglądy i zatwierdzanie;

- produkcję płyt fleksograficznych;

- wycinanie cyfrowe i tworzenie mock-up'ów.

Program treningowy dopełniają odwiedziny – pomyślane jako szansa na zapoznanie się z praktyką produkcyjną - w trzech zakładach wykorzystujących rozwiązania Esko. Uczestnicy tegorocznych warsztatów mieli możliwość zwiedzenia siedziby producenta etykiet, etykiet kurczliwych oraz małoformatowych opakowań giętkich (firmy etykietowo-opakowaniowej St-Luc z Nazareth), producenta szerokoformatowych opakowań giętkich (Segers & Balcean z Liedekerke) oraz dostawcy usług/sprzedawcy w zakresie opakowań giętkich (Athena Graphics z Roeselare).

Na zakończenie kursu studenci otrzymali świadectwo uczestnictwa, stanowiące wartościowy atut przy staraniu się o pracę w tym sektorze produkcji. W niektórych krajach uczestnictwo w Honours Class jest traktowane jako równoznaczne z odbyciem praktycznego treningu zawodowego.

W kursach Artvelde University College mogą uczestniczyć studenci spoza Holandii, rozszerzając ofertę warsztatów o wymianę najlepszych praktyk na poziomie międzynarodowym. Kurs z 2017 r. miał przyjemność przyjąć studentów z Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia), Linköping (Szwecja) oraz Seneca College i Ryerson University w kanadyjskim Toronto.

Studenci w roku akademickim poprzedzającym ukończenie nauki mogą składać wnioski o przyjęcie na jedno z 20 miejsc w Honours Class. Warunkiem ubiegania się o miejsce jest biegła znajomość pakietu oprogramowania Adobe Creative Suite oraz ogólne zrozumienie etapów prepressu, procesów i funkcji. Studenci przyjęci do programu muszą przejść kurs przygotowawczy, by w pełni skorzystać z zalet warsztatów.

Luc Berth, wykładowca uniwersytetu Artvelde i opiekun Honours Class, podsumowuje: „Honours Class 2017 nie pozostawiła nic do życzenia: studenci pogłębili swoje kompetencje zwiększające ich szanse na karierę w przemyśle opakowaniowym. Nauczyli się kooperacji w międzynarodowym otoczeniu oraz wymienili się wiedzą i poznali najlepsze praktyki w otwartej i przyjaznej atmosferze. Te warsztaty to doskonała platforma do pozyskania zarówno technicznego, jak również kulturalno-społecznego doświadczenia dla młodych i ambitnych studentów.”

Na podstawie informacji Esko opracował TK