hubergroup wprowadza farby w srebrnym standardzie Cradle to Cradle
29 Sep 2017 13:22

Działalność na rzecz ochrony środowiska i człowieka to już długa tradycja w hubergroup. Firma systematycznie otrzymuje kolejne certyfikaty: ochrony środowiska ISO 14001: 2004, systemu zarządzania BHP OHSAS 18001: 2007 oraz systemu zarządzania energią ISO 50001: 2011. Prawie wszystkie farby i lakiery offsetowe nadają się do produkcji druków wg uznanych wymogów oznakowań ekologicznych.

Już w maju 2017 hubergroup zaprezentował asortyment farb offsetowych certyfikowanych w brązowym standardzfarby ofie Cradle to Cradle, natomiast teraz prezentuje swój asortyment farb przeznaczonych do produkcji opakowań artykułów spożywczych. Produkty będą sprzedawane pod nazwą „hubergroup Eco-Offset Inks Premium Plus“ i posiadają srebrny status Cradle to Cradle. Objęty tym certyfikatem asortyment to farby oraz lakiery o niskiej migracji i o niskim zapachu własnym do druku opakowań żywności a także zabawek w konwencjonalnym offsecie arkuszowym.

Certyfikat Cradle-to-Cradle ocenia bezpieczeństwo produktu dla środowiska i człowieka. Techniczna i biologiczna zdolność produktów do obiegu, razem z odpowiedzialnym podejściem producenta do ochrony środowiska i źródeł odnawialnych tworzą wspólną i spójną koncepcję. Substancje chemiczne kontrolowane są w zakresie zgodności z listami substancji wykluczonych a substancje dozwolone oceniane w kontekście procesów produkcji, dalszej obróbki, recyklingu i utylizacji Producent oceniany jest pod kątem wewnętrznego i neutralnego dla środowiska zarządzania energią, zasobami wodnymi, gospodarką odpadami a także podejściem do społecznej odpowiedzialności innowacyjnych projektów. Celem koncepcji C2C jest produkt ekologicznie doskonały, który po użyciu będzie mógł być rozłożony na części i składniki, które można zastosować powtórnie w nowych produktach. Nie powstają odpady jako takie.

„Safety first to motto hubergroup w zakresie farb do opakowań artykułów spożywczych” - podkreśla Bernd Groh, Head of Product Management Commercial Sheetfed Europe hubergroup. „Opakowania żywności wykonane naszymi farbami o niskiej migracji spełniają wszystkie wymogi prawne, a tym samym wymagania właścicieli marek; nie zachodzi migracja nie oznaczonych toksykologicznie substancji na zapakowany produkt. Farby i lakiery MGA odznaczone są srebrnym certyfikatem Cradle to Cradle. Tym samym hubergroup rozszerza hasło Safety first także w odniesieniu na środowisko naturalne. Farba drukarska staje się nie tylko produktem funkcjonalnym, pozwalającym na produkcję bezpiecznych opakowań ale również pozwala temu opakowaniu na bycie cennym surowcem w procesie cyrkulacji biologicznej i technicznej.”

Źródło: hubergroup

Certyfikat Cradle-to-Cradle dla “hubergroup Eco Offset Ink Premium Plus”