Muzyczny Dzień Ziemi z Fundacją Pro-Karton
21 Apr 2017 10:45

Już w najbliższą sobotę odbędzie się, obchodzony od 47 lat, Światowy Dzień Ziemi. Symboliczne święto ma na celu promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie oraz uświadomienie zarówno obywatelom, jak i władzom, jak ważna jest troska o ekosystem naszej planety.

Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różne instytucje, z których każda na swój sposób stara się przybliżyć społeczeństwu problematykę troski o środowisko naturalne. W tym roku Finał Dnia Ziemi został zaplanowany na 4 czerwca. W Warszawie odbędzie się on na Polu Mokotowskim, gdzie pojawi się również Fundacja ProKarton, która przygotowała dla mieszkańców stolicy atrakcje oznaczające nie tylko świetną zabawę, ale również mające wartość edukacyjną w zakresie poprawnej segregacji odpadów opakowaniowych.

Tegoroczne obchody Finału Dnia Ziemi zostaną poświęcone ochronie bioróżnorodności i będą przebiegać pod hasłem „W kierunku natury”. Celem finału jest m.in. zwrócenie uwagi na problem rosnącego zanieczyszczenia środowiska, które stanowi istotne zagrożenie dla bioróżnorodności. Najbardziej palącymi problemami są zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby oraz ciągle rosnąca ilość różnorakich odpadów, z którymi należy sobie radzić w sposób kompleksowy a przy tym efektywny.

Coraz więcej mówi się o konieczności transformacji tradycyjnej gospodarki w gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której odpady są traktowane jako surowiec, który przywraca się do obiegu gospodarczego w celu ich przetworzenia i ponownego wykorzystania – komentuje Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton

Fundacja ProKarton, której celem działalności jest m.in. poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań do płynnej żywności oraz wspieranie ich selektywnej zbiórki i recyklingu, zamierza podczas finału Dnia Ziemi edukować Warszawiaków, jak w swoim zakresie mogą wspierać przejście w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Główną atrakcją przygotowaną przez Fundację będzie koncert zespołu Recycling Band, który zagra na instrumentach pochodzących z recyklingu. Głównym zadaniem i celem całego projektu jest zwrócenie uwagi na problem jaki wiąże się z segregacją i ponownym wykorzystaniem odpadów. Szerząc swoją ideę zespół promuje recycling poprzez jego artystyczną odsłonę. Dla wszystkich zainteresowanych Fundacja wspólnie z muzykami przygotowała także warsztaty art-cyklingu – zarówno młodsi, jak i starsi będą mogli spróbować sami zbudować instrument muzyczny ze zużytych opakowań!

Piknik z okazji Finału Dnia Ziemi odbędzie się 4 czerwca na Polu Mokotowskim, w godzinach 10.00 – 18.00. Akustyczny koncert zespołu Recycling Band został zaplanowany na 12.00.

Źródło: Fundacja Pro-Karton