Parlament Europejski potwierdza zalety biodegradowalnej folii ściółkowej
14 Jul 2017 08:06

13 lipca 2017 r. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Parlamentu Europejskiego przyjęła raport popierający propozycję Komisji Europejskiej w sprawie rewizji regulacji dotyczącej środków ochrony roślin (Fertilisers Regulation). W swym raporcie Komisja IMCO potwierdza innowacyjny potencjał biodegradowalnej folii ściółkowej, która zapewnia korzystne efekty agronomiczne i pomaga unikać gromadzenia się mikrodrobin plastiku na polach uprawnych. European Bioplastics (EUBP), stowarzyszenie reprezentujące interesy europejskiego sektora biotworzyw, z zadowoleniem przyjęła wsparcie członków Komisji IMCO, ekspertów z z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) dla tych nowoczesnych i wydajnych praktyk rolniczych.

Biodegradowalne folie ściółkowe są obecne na rynku od ponad 15 lat, wsparte przez solidne podstawy wiedzy naukowej i technicznej i pozytywnie przyjęte przez europejskich rolników uprawiających warzywa i owoce. Odgrywają one ważną rolę w nowoczesnym rolnictwie, zapewniając rolnikom korzyści w postaci zwiększania plonów i poprawy ich jakości, zwalczania chwastów oraz ograniczania potrzeby nawadniania pól i stosowania pestycydów. Dodatkowo zapewniają istotne korzyści po zakończeniu cyklu upraw, ponieważ pozostawione na polu i zaorane biodegradowalne folie wyraźnie ograniczają ilość odpadów z tworzyw sztucznych oraz zapobiegają zanieczyszczeniu gruntów.

Wpisanie biodegradowalnych ściółek do regulacji dotyczącej środków ochrony roślin, zawierającej wyraźne odniesienie do kryteriów przygotowywanego europejskiego standardu w sprawie biodegradacji plastikowych folii ściółkowych w glebie, pomoże w ujednoliceniu regulacji we wszystkich krajach członkowskich UE. Oczekuje się, że standard – w którym znajdzie się wymóg kompletnej biodegradacji w czasie nie dłuższym niż 24 miesiące oraz testu na ekotoksyczność - zostanie opublikowany do końca bieżącego roku.

Na podstawie informacji EUBP opracował TK