Rethink Plastic pisze do Fransa Timmermansa
14 Jul 2017 11:00

Stowarzyszenie Rethink Plastic, które aktywnie działa na rzecz redukcji skali zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych, wystosowało oficjalny list do pierwszego wiceprzewodniczącego Unii Europejskiej Fransa Timmermansa. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„Globalna społeczność pozarządowych organizacji społecznych (NGO) z niecierpliwością oczekuje na publikację pod koniec bieżącego roku strategii Unii Europejskiej odnośnie tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. To kluczowy moment do rzeczywistego zajęcia się rosnącym problemem zanieczyszczenia środowiska przez tworzywa sztuczne i okazja do scementowania spuścizny tej Komisji oraz pokazania, że zajmuje ona pozycję globalnego lidera w zakresie gospodarki obiegowej oraz rozwiązywania problemu zanieczyszczenia oceanów. Strategia pojawia się w momencie, gdy europejscy obywatele coraz bardziej obawiają się konsekwencji stosowania tworzyw sztucznych i liczą na nadejście epoki odpowiedzialnego stosowania plastików. Sukces rozporządzenia dotyczącego toreb plastikowych wskazał Europejczykom, jak również całemu światu, jakie zmiany można osiągnąć w efekcie przemyślenia tej kwestii oraz wspólnej pracy nad konkretnymi rozwiązaniami politycznymi.

Rethink Plastic to część globalnego ruchu Break Free From Plastic, w którego skład wchodzi ponad 800 organizacji pozarządowych oraz miliony obywateli z całego świata. Ten rozrastający się globalny ruch regularnie podnosi temat środowiskowego, ekonomicznego i społecznego oddziaływania zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych. Rethink Plastic z siedzibą w Brukseli łączy siedem czołowych organizacji pozarządowych oraz setki tysięcy aktywnych grup, zwolenników i obywateli ze wszystkich krajów członkowskich UE. Wszyscy uczestnicy tego sojuszu, prowadząc własną politykę oraz posiadając wiedzę techniczną z zakresu wielu dziedzin, mają wspólny cel: przyszłość wolną od zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Zdajemy sobie sprawę, że kwestie związane z tworzywami są bardzo skomplikowane, dlatego silnie wspieramy potrzebę działań legislacyjnych Unii Europejskiej w wielu obszarach, które zagwarantują efektywną i harmonijną reakcję. W zakresie strategii dotyczącej tworzyw sztucznych oczekujemy harmonogramu wprowadzania przyszłych przepisów prawnych oraz natychmiastowego wdrożenia konkretnych działań zgodnych z obecnie prowadzoną polityką i dostępnymi narzędziami. Będziemy koncentrować się na ocenie i udzielaniu odpowiedzi na skuteczność strategii Komisji w trzech obszarach:

- redukcji: całkowitego zlikwidowania negatywnego wpływu tworzyw sztucznych na środowisko. Nie możemy zlikwidować problemu poprzez recykling lub rozwiązać go zastępując materiały plastikowe. Przede wszystkim oczekujemy na legislację, która ograniczy stosowanie produktów jednorazowych, tych najbardziej przyczyniających się do zaśmiecania oraz rozpadających się na mikroskopijne części;

- przeprojektowania: wdrożenia prawnie obowiązujących środków gwarantujących, że produkty z tworzyw są projektowane w sposób odpowiedzialny, czyli są trwałe, nadają się do wielokrotnego użytku, mogą być poddane recyklingowi, wykorzystują materiały z odzysku oraz są wolne od substancji toksycznych;

- lepszego zarządzania: wzmocnienia i zagwarantowania odpowiedzialnego gospodarowania tworzywami przez wszystkie zaangażowane strony (producentów, sprzedawców oraz administrację państwową) dla osiągnięcia maksymalnych poziomów zbiórki i recyklingu w całej Europie.

W tym kontekście wzywamy Pana do zajęcia się tego lata trzema poniższymi obszarami.

Po pierwsze: proces tworzenia Strategii dotyczącej tworzyw sztucznych musi być realizowany w sposób przejrzysty oraz opierać się na zaleceniach badań prowadzonych przez Pańskie służby oraz obawach obywateli. Po drugie: dla wykazania osobistego zaangażowania proszę spędzić jeden dzień bez tworzyw sztucznych oraz udokumentować je zdjęciami zamieszczonymi na Tweeterze z hasztagiem #RethinkPlastic. Ostatnie wezwanie dotyczy większej śmiałości działań. Strategia musi zreformować łańcuch wartości tworzyw sztucznych, by stał się prawdziwie obiegowym modelem, zoptymalizowanym do likwidacji zanieczyszczania środowiska przez tworzywa sztuczne, co wymaga od nas myślenia, działania i tworzenia na wielką skalę.

Tego lata Rethink Plastic będzie działał na rzecz mobilizacji milionów obywateli, którzy już teraz zmieniają sposób myślenia o tworzywach sztucznych, i nad przelaniem tej energii we wsparcie dla śmiałych i odpowiedzialnych europejskich rozwiązań. Będziemy także nadal przekazywać konkretne propozycje działań politycznych Pańskim służbom.

Wrzesień będzie dla nas kluczowym miesiącem, ponieważ Bruksela wróci wtedy z wakacji i zacznie naciskać na publikację ambitnej Strategii dotyczącej tworzyw sztucznych. Chcielibyśmy ustalić datę wrześniowego spotkania z Panem w celu bardziej formalnego zaprezentowania Rethink Plastic oraz przedyskutowania naszych wakacyjnych osiągnięć, a także ustalenia, w jaki sposób możemy wspierać Komisję w jej dalszych działaniach. Ucieszyłaby nas również możliwość zaprezentowania naszej wizji przyszłości wolnej od zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi podczas konferencji zainteresowanych stron, którą Komisja zorganizuje 26 września.”

Dokument podpisała Delphine Lévi Alvarès, koordynatorka Rethink Plastic Alliance.

Na podstawie materiału Rethink Plastic opracował TK