ALPLA i FROMM współpracują przy recyklingu tworzywa PET
4 Jul 2018 12:11

ALPLA, austriacki specjalista w zakresie rozwiązań opakowaniowych, oraz szwajcarska firma FROMM zgodziły się podjąć współpracę przy recyklingu opakowań z PET. Oba przedsiębiorstwa są właścicielami zakładów zajmujących się odzyskiem butelek z PET, zatem kooperacja ma zapewnić nieprzerwany dopływ materiałów na ich własne potrzeby produkcyjne.

Celem współpracy między ALPLA oraz FROMM jest dalsze zwiększanie – skądinąd już wysokich – poziomów recyklingu PET, a także wyraźna redukcja emisji CO2 dzięki redukcji liczby transportów drogowych. Kolejną korzyścią dla partnerów będzie ułatwiony dostęp do rynków w obu krajach.

„Wymagania naszych zakładów produkcyjnych wzajemnie się dopełniają. W ALPLA potrzebujemy przede wszystkim czystego granulatu przeznaczonego do kontaktu z żywnością. FROMM przetwarza barwione płatki na opaski taśmowe” - wyjaśnia Georg Lässer, szef działu usług recyklingowych dla przemysłu w ALPLA. „Współpraca między naszymi zakładami odzysku zagwarantuje odpowiednią ilość i jakość materiałów do produkcji dla obu stron.”

„Trzy zakłady recyklingu zostały zintegrowane w ramach różnych rynków zamówień publicznych i dopełniają się idealnie w zakresie dostaw surowców” - dodaje Reinhard Fromm, właściciel rodzinnej Grupy FROMM.

Do Grupy ALPLA należą zakłady recyklingu w Wöllersdorfie (Austria) oraz Radomsku (Polska). Ich roczne zdolności przetwórcze wynoszą ok. 45 tys. ton tworzywa rPET nadającego się do kontaktu z żywnością i produkowanego ze zużytych materiałów konsumenckich.

Firma recyklingowa Texplast w Wolfen (Niemcy) jest spółką-córką FROMM Plastics od 2004 r. Texplast produkuje granulat i płatki PET. FROMM wykorzystuje je w samodzielnej produkcji opasek taśmowych, zaś resztę dostarcza producentom butelek na napoje, arkuszy do termoformowania oraz włókien.

Obaj partnerzy zdecydowali się nie informować o szczegółach umowy. W przyszłości nie wykluczają dalszego zacieśnienia współpracy.

Na podstawie informacji ALPLA opracował TK