Ambitne zobowiązania środowiskowe Grupy CANPACK
18 Jan 2022 14:00

Grupa CANPACK, jeden z największych na świecie producentów opakowań, informuje, że począwszy od 2022 roku wszystkie należące do niej zakłady będą zasilane w 100% odnawialną energią elektryczną. W efekcie do fabryk w Polsce, Anglii, Holandii, na Słowacji i w Kolumbii, które dotychczas korzystały z zielonej energii, dołączą zakłady z między innymi: Indii, Brazylii, Rumunii, Dubaju, Rosji, czy Maroka.

Cel zostanie osiągnięty poprzez własne instalacje fotowoltaiczne, umowy z bezpośrednimi dostawcami energii elektrycznej oraz zakup gwarancji pochodzenia lub innych dostępnych w danym regionie certyfikatów wydanych przez producentów energii odnawialnej. CANPACK zakłada, że jest pierwszym na świecie producentem puszek aluminiowych, który podjął tak daleko idące zobowiązanie, w tak krótkiej perspektywie czasu.

Dodatkowo Grupa CANPACK przystąpiła niedawno do inicjatywy Science-Based Targets (SBTi),

w ramach której cele klimatyczne uznawane są za „uzasadnione naukowo” tylko wtedy, gdy służą zapobieganiu wzrostowi temperatury na świecie o ponad 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej – przy czym najbardziej pożądanym jest, aby wzrost ten nie przekraczał 1,5°C. Ten strategiczny krok stanowi kontynuację zobowiązania firmy do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ogłoszonych w styczniu 2021 roku.

Nasze najnowsze zobowiązanie dotyczące przejścia na wyłącznie ‘zieloną energię’ podkreśla zaangażowanie CANPACK w walkę ze zmianami klimatu. Inwestując w odnawialną energię elektryczną nie tylko znacznie zmniejszymy nasz ślad węglowy, ale także pomożemy wytyczać kierunki działań w zakresie zrównoważonego rozwoju - powiedział John O’Maoileoin, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy CANPACK. Niedawny szczyt COP26 w Glasgow oraz rosnąca świadomość zmian klimatycznych wśród konsumentów jeszcze bardziej uwypukliły konieczność podjęcia wspólnych działań, aby chronić naszą planetę. Nie wolno nam zwlekać. Musimy zacząć działać już dziś. Dlatego we wszystkich naszych zakładach, począwszy od 2022 roku, będziemy korzystać wyłącznie z energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych - dodał.

Oprócz inwestycji w OZE (odnawialne źródła energii) każdy z zakładów ma postawione cele środowiskowe na lata 2025 i 2030, obejmujące takie wskaźniki, jak: energia elektryczna, energia cieplna, zużycie wody i ilość produkowanych odpadów.

Jesteśmy zdeterminowani, by mieć swój wkład w walkę z kryzysem klimatycznym. To zobowiązanie jest dużym krokiem naprzód w kierunku realizacji celów CANPACK dotyczących zrównoważonego rozwoju - powiedział Roberto Villaquiran, CEO Grupy CANPACK. W efekcie nie tylko nasze produkty będą poddawane recyklingowi nieskończoną ilość razy, przyczyniając się do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, ale również sam proces ich produkcji stanie się jeszcze bardziej przyjazny dla środowiska.

Więcej informacji na temat zobowiązania CANPACK do zrównoważonego rozwoju zawiera opracowany przez Grupę Raport Zrównoważonego Rozwoju 2020 (kliknij tutaj).

Opracowano na podstawie informacji Grupy CANPACK

error: Kopiowanie zabronione!