API Folie Polska po 1. kwartale 2022
28 Apr 2022 12:26

Firma API Folie Polska, podobnie jak jej spółka macierzysta - API Foilmakers - pozytywnie rozpoczęła 2022 rok. Rośnie zainteresowanie jej kluczowymi produktami, w tym materiałami skierowanymi do branż etykietowej i opakowaniowej. Jak podkreśla Katarzyna Kozińska, dyrektor zarządzająca API Folie Polska, na stabilność dostaw i osiągnięcie zakładanych rezultatów wpływają w dużej mierze bliskość geograficzna (zakład produkcyjny w Wielkiej Brytanii i sieć oddziałów rozsianych po całej Europie) oraz bazowanie na surowcach pochodzących ze Starego Kontynentu. Jak dodaje, rośnie również znaczenie polskiej filii będącej jedną ze strategicznych jednostek biznesowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Specjalistyczne portfolio...

Po zmianach właścicielskich oferta API Foilmakers koncentruje się na kilku kluczowych rynkach. Jednym z nich jest rynek poligraficzny, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu etykiet i opakowań. Ta właśnie część - jak mówi Katarzyna Kozińska - w dalszym ciągu się rozwija, pomimo trudnego okresu ostatnich dwóch lat i niepewności biznesowej spotęgowanej sytuacją za naszą wschodnią granicą. Pierwszy kwartał br. był pozytywny dla całej grupy Aldus - właściciela API Foilmakers. Dotyczy to również obszaru naszej działalności, w tym segmentu poligraficznego. Popyt na folie produkowane i dystrybuowane przez naszą firmę nie słabnie, co nas cieszy pomimo zawirowań na światowych rynkach.

Portfolio firmy obejmuje obecnie folie: metalizowane do hot stampingu; do cold stampingu (wykonywanego inline w maszynach wąskowstęgowych); pigmentowe do hot stampingu; do aplikowania na zimno w maszynach arkuszowych oraz do kodowania i datowania. W kontekście opakowań i etykiet - kontynuuje Katarzyna Kozińska - są to produkty o bardzo szerokich zastosowaniach, skierowane m.in. na rynki kosmetyczny, spirytusowy czy farmaceutyczny (także w ich segmencie premium). Popyt na ostatnie z wymienionych - co pokazują różne badania rynkowe, m.in. zlecane przez naszą firmę - systematycznie rośnie. Tu dużą rolę odgrywają też rozwiązania holograficzne, które wciąż są obecne w naszym portfolio.

... lokalna obecność, doradztwo i serwis techniczny...

Przy każdej okazji staramy się promować nie tylko nasze produkty i rozwiązania opakowaniowe, ale też inne elementy składające się na wartość dodaną wynikającą ze współpracy z API Foilmakers - kontynuuje Katarzyna Kozińska. Dużym atutem - zwłaszcza w obecnych, niespokojnych czasach - jest posiadanie własnych zakładów produkcyjnych w Europie, wspieranych przez regionalne centra logistyczno-magazynowe. Tę lokalną obecność bardzo często podkreślają nasi klienci, również z rynku polskiego. Oznacza ona bowiem niemal natychmiastową dostępność folii i ich dostawę (po ewentualnym niezbędnym jej konfekcjonowaniu zgodnie z potrzebami klienta), a także możliwość skorzystania z fachowego doradztwa i serwisu technicznego, oferowanego m.in. przez API Folie Polska.

...i proekologiczne podejście

Jak dodaje Katarzyna Kozińska, oferta firmy w coraz większym stopniu wychodzi też naprzeciw proekologicznym oczekiwaniom zgłaszanym przez klientów i konsumentów: Zrównoważony rozwój jest jednym z wiodących tematów działalności biznesowej firm z różnych segmentów i nie inaczej jest też w naszym przypadku. Jako producent specjalistycznych folii aktywnie wspieramy ten trend, oferując rozwiązania takie jak folie dekoracyjne z certyfikatami PIRA i FSEA w zakresie recyklingu czy też materiały, których pokrycie kartonem pozwala na indeksowanie ich jako odpadów zadrukowanych. Zwracamy też uwagę na energooszczędność - kleje stosowane w naszych foliach do hot stampingu charakteryzuje niska temperatura aktywacji. Aspektów środowiskowych w kontekście naszej oferty jest zatem sporo. Co więcej, nasz zakład produkcyjny w Wielkiej Brytanii posiada - obok ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania produkcją - także certyfikat środowiskowy ISO 14001:2015.

Opracowano na podstawie informacji firmy API Folie Polska

error: Kopiowanie zabronione!