Dobre półrocze dla branży opakowań z tworzyw sztucznych w Niemczech
11 May 2018 13:47

Niemieccy producenci opakowań z tworzyw sztucznych spodziewają się utrzymania korzystnego klimatu dla rozwoju ich biznesu w drugim kwartale 2018 r. Mimo że już pierwsze trzy miesiące roku były w pełni satysfakcjonujące, 40% ankietowanych firm nadal notuje zwyżkę obrotów. Niemiecka branża opakowaniowa, jako najsilniejsza w Europie, stanowi zwykle papierek lakmusowy sytuacji panującej na globalnych rynkach opakowaniowych.

Rozpędza się również niemiecki eksport; niemal 1/4 wszystkich firm sprzedających swe wyroby poza obszarem Niemiec spodziewa się wzrostu obrotów w kolejnych 3 miesiącach. Na tak pozytywne wyniki w największym stopniu wpływa utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej. Z drugiej strony jednak blisko połowa ankietowanych firm przewiduje podwyżkę cen surowców w II kwartale roku. 

Badanie przeprowadzone przez niemiecki związek producentów opakowań i folii z tworzyw sztucznych (IK) wskazuje również na stały wzrost znaczenia recyklingu dla konsumentów; na tę kwestię zwracają uwagę przede wszystkim producenci wykorzystujący w opakowaniach materiały pochodzące z recyklingu. Konsumenci stają się coraz bardziej skłonni kupować produkty w opakowaniach wytwarzanych z surowców pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych. Z drugiej strony IK zwraca uwagę, że kwestie odpadów opakowaniowych zanieczyszczających morza i oceany całego świata, jak również strategii Unii Europejskiej w zakresie tworzyw sztucznych, mają dla konsumentów marginalne znaczenie. 

Zdaniem dyrektora generalnego IK Ulfa Kelterborna stosowanie materiałów z odzysku w opakowalnictwie mogłoby znaleźć znacznie szerszy odzew, zwłaszcza w segmencie produktów niespożywczych: Pomimo społecznego zaangażowania wielu sektorów gospodarki w wykorzystanie większej ilości materiałów z recyklingu w opakowaniach plastikowych, nie znalazły one wystarczająco szerokiego zastosowania. Wyraźny wzrost skali zużycia recyklatów byłby mile widziany, także w obliczu realizacji celów polityki środowiskowej zawartych w strategii ds. tworzyw sztucznych Unii Europejskiej.

Jako stowarzyszenie branżowe IK reprezentuje interesy swych członków na terenie Niemiec oraz Europy. Sektor, na który składają się przeważnie firmy małej i średniej wielkości, zatrudnia ponad 90 tys. pracowników i generuje roczne obroty na poziomie 14 mld euro. Opakowania z tworzyw sztucznych mają obecnie 44% udział w niemieckim rynku opakowań.

Na podstawie materiałów IK opracował TK