FachPack 2018 pod znakiem Przemysłu 4.0
14 Dec 2017 13:57

Bez względu na to, czy używamy nazwy Przemysł 4.0, czy też mówimy o koncepcji inteligentnej fabryki albo o Internecie Rzeczy w zastosowaniach przemysłowych (tzw. IIoT, czyli Industrial Internet of Things), idea mająca wiele nazw sprowadza się do jednego: usieciowienia i digitalizacji procesów produkcyjnych. Dla producentów działających w wielu sektorach przemysłu stanowi ona z jednej strony skomplikowane wyzwanie, z drugiej jednak – unikalną okazję. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradztwa biznesowego McKinsey, zastosowanie technologii IIoT umożliwia firmom nawet 50% obniżenie kosztów konserwacji oraz czasów przestojów urządzeń, a także podniesienie wydajności o 55%. Rzadko jednak takie wyniki można osiągnąć w praktycznych warunkach, ponieważ przedsiębiorstwom brakuje kompetencji międzydyscyplinarnych w zakresie wyboru odpowiednich technologii, których na dodatek nie potrafią wdrożyć w kompleksowy sposób. 

Wdrożenie IIoT stawia przed firmami szereg wyzwań, które muszą być zrealizowane, takich jak optymalizacja procesów produkcyjnych, konserwacja zapobiegawcza oraz wdrażanie procedur bezpieczeństwa w zakresie składowania towarów i siły roboczej. W ostatnich latach dostawcy z segmentów inżynierii mechanicznej, logistyki oraz urządzeń do produkcji stopniowo adaptowali portfolio swych produktów do nowych potrzeb. 

Producenci maszyn pakujących i etykietujących, dostawcy technologii do znakowania, a także rozwiązań do procesów przed drukiem i po nim podejmują starania w zakresie stworzenia wspólnych norm dotyczących interfejsów (takich jak OPC UA, czyli zunifikowanej platformy architektury komunikacyjnej), tak aby zapewnić efektywne funkcjonowanie wymiany danych w ramach łańcucha produkcyjnego.

W dniach 25-27 września 2018 r. około 1,5 tys. firm reprezentujących łańcuch procesu pakowania zaprezentuje swoje rozwiązania dla Przemysłu 4.0 na targach FachPack.

Wśród wystawców znajdą się przedsiębiorstwa dostarczające materiały opakowaniowe, które pokażą inteligentne rozwiązania pakujące dla intralogistyki oraz spedycji wyposażone w technologię RFID i w ten sposób zintegrowane w ramach środowiska produkcyjnego IT. Dzięki cyfryzacji swych procesów producenci maszyn pakujących dostarczają elastyczne rozwiązania, które pozwalają producentom na wdrożenie wymogów dla znakowania małych partii towarów. W celu umożliwienia ludziom efektywnej komunikacji w technologicznym środowisku produkcyjnym, firmy opracowują skorelowane interfejsy HMI i wykorzystują inteligentne okulary (data glass) lub technologię Cyfrowych Bliźniaków (Digital Twins) do poszerzania możliwości kontroli procesów w warunkach tzw. rozszerzonej rzeczywistości. Bez względu na nazwę, jaką wystawcy na FachPack nadają swoim własnym rozwiązaniom, cyfryzacja będzie odgrywać kluczową rolę w trakcie tej europejskiej wystawy prezentującej opakowania, procesy i technologie.

Na podstawie informacji organizatora opracował TK