Globalny rynek na biotworzywa wzrośnie o 20%
14 Dec 2017 13:47

Aktualne wyniki badań globalnego rynku biotworzyw, zaprezentowane przez stowarzyszenie European Bioplastics podczas listopadowej 12. Europejskiej Konferencji Biotworzyw w Berlinie, potwierdzają stabilny wzrost światowego przemysłu tworzyw pozyskiwanych z surowców pochodzenia biologicznego. 

Globalny rynek na biotworzywa powinien wzrosnąć o 20% w okresie kolejnych 5 lat. Odpowiedzialność za ten trend ponoszą: zwrot ku niskowęglowej gospodarce obiegowej, silniejsze wsparcie polityczne dla bioekonomii, a także wzrost świadomości konsumenckiej w zakresie zrównoważonych produktów i opakowań – wyjaśnia François de Bie, prezes European Bioplastics.

Globalne zdolności produkcji biotworzyw powinny wzrosnąć z ok. 2,05 mln ton w 2017 do ok. 2,44 mln ton w 2022 r. Innowacyjne biopolimery, takie jak PLA (polimer kwasu mlekowego) oraz PHA (polihydroksyalkanolany), są w największym stopniu odpowiedzialne za przyrost podaży biodegradowalnych tworzyw pochodzenia biologicznego. PHA stanowią ważną rodzinę polimerów znajdującą się w fazie rozwojowej, właśnie debiutują na rynku komercyjnym, a zdolności ich produkcji powinny potroić się w kolejnych 5 latach. Wspomniane polimery są w 100% pochodzenia biologicznego, nadają się do całkowitej biodegradacji oraz posiadają szeroką gamę własności fizycznych i mechanicznych uzależnionych od ich składu chemicznego. Możliwości produkcji PLA również powinny wzrosnąć w porównaniu z rokiem bieżącym o 50% (w 2022 r.). 

Oparte na materiałach odnawialnych, ale niepodlegające biodegradacji biotworzywa, takie jak PET oraz poliamidy (tzw. drop-in solutions), stanowią obecnie większość – około 56%, 1,2 mln ton – biomateriałów produkowanych na świecie. Autorzy raportu spodziewają się wzrostu skali produkcji biopolietylenu (bio-PP) dzięki planowanej rozbudowie zakładów produkcyjnych w Europie w najbliższych latach. To samo dotyczy PEF [poli (2,5-furanodikarboksylanu etylenu)], nowego polimeru, który powinien trafić na rynek w 2020 roku. PEF przypomina własnościami PET, ale jest w całości materiałem pochodzenia biologicznego, a dodatkowo posiada wyjątkowe własności barierowe i termiczne, co czyni go idealnym materiałem do pakowania napojów oraz produktów z rynków spożywczych i niespożywczych. 

Opakowania pozostają największym polem zastosowania biotworzyw i w 2017 r. zużyły blisko 60% (1,2 mln ton) globalnej produkcji. Raport stwierdza jednocześnie, że z ich zalet korzysta znacznie więcej sektorów przemysłu, m.in. tekstylny, produktów konsumenckich, motoryzacyjny i transportowy, a także rolniczy i ogrodniczy. Największym centrum produkcji biotworzyw pozostaje kontynent azjatycki (ponad 50% globalnej podaży). 1/5 mocy produkcyjnych jest zlokalizowana w Europie; udział krajów UE powinien wzrosnąć w kolejnych 5 latach do poziomu 25% w efekcie silnego zaangażowania Komisji Europejskiej w promowanie modelu gospodarki obiegowej.

Na podstawie informacji European Bioplastics opracował TK