Nawilżanie powietrza a produkcja opakowań
24 Feb 2021 14:55

Pandemia koronawirusa pokazuje, jakie niebezpieczeństwa czyhają w naszych budynkach. Zamknięte pomieszczenia sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusów. Optymalna wilgotność powietrza pomaga chronić przed infekcjami. Dla wielu firm z branży opakowaniowej jest to podwójna korzyść: właściwa wilgotność zapewnia przecież jakość i chroni przed zakłóceniami w produkcji.

Wiele procesów w przemyśle opakowaniowym i drukarskim wymaga stałej wilgotności. W większości przypadków idealna jest wilgotność względna od 50 do 60%. Zbyt suche powietrze prowadzi do zmian właściwości materiałów, tworzenia się ładunków elektrostatycznych, zatrzymywania maszyn, zwiększonego wiązania pyłu i zagrożenia zdrowia pracowników. Szczególnie zdrowie pracowników stało się bardzo ważne w ciągu ostatnich 12 miesięcy od wybuchu pandemii koronawirusa. W tym przypadku minimalna wilgotność powietrza na poziomie 40-60% ma zasadniczy wpływ na ochronę przed infekcją.

Przenoszenie wirusa drogą powietrzną

Infekcje wirusowe dróg oddechowych (grypa, wirus COVID-19) są przenoszone prawie wyłącznie z osoby na osobę w pomieszczeniach zamkniętych. Najczęstszą drogą zakażenia jest przenoszenie drogą powietrzną poprzez kropelki w bliskim kontakcie i poprzez aerozole w dalszym: wirusy od osoby zakażonej są wdychane przez drugą osobę i wchłaniane przez błony śluzowe górnych dróg oddechowych. W zależności od wielkości cząstek mówi się o przenoszeniu kropli lub aerozoli. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary aerozole są szczególnie lekkie. W dużych pomieszczeniach aerozole zawierające wirusy mogą się rozprzestrzeniać w powietrzu przez dłuższy czas. Istotne znaczenie mają przy tym ruchy powietrza i wilgotność powietrza, które wpływają bezpośrednio na zasięg, zdolność do tworzenia zawiesin i infekcyjność aerozoli.

Minimum 40% wilgotności powietrza

Na transmisję powietrza i żywotność wirusów istotny wpływ ma również wilgotność względna powietrza. Najniższe ryzyko przenoszenia występuje przy minimalnej wilgotności powietrza od 40 do 60%. Jest to również zakres, w którym obrona immunologiczna poprzez samooczyszczanie się śluzówek jest najskuteczniejsza. Aerozole składają się głównie z wody, soli i białek. Przy wilgotności względnej poniżej 40% aerozole tracą swoją zawartość wody i wysychają. Powstają mniejsze i lżejsze suche aerozole, które mogą unosić się przez dłuższy czas w przestrzeni. Prądy powietrzne i rutynowe czynności pracowników w biurze powodują, że suche aerozole łatwo wzbijają się z powierzchni i rozprzestrzeniają się. Wilgotność powietrza – oprócz znaczenia dla rozprzestrzeniania się aerozoli – ma również duży wpływ na infekcyjność zarazków znajdujących się w kroplach. Poniżej 40% wilgotności względnej aerozole wysychają do tego stopnia, że zawarte w nich sole krystalizują się. Dzięki temu wirusy są chronione i dłużej utrzymują się w stanie infekcji. Przy wdychaniu skrystalizowane sole ponownie rozpuszczają się w wilgotnych drogach oddechowych. Wirusy, które pozostają aktywne, uwalniają się na śluzówkach dróg oddechowych i mogą powodować infekcje. Jeżeli wilgotność względna znajduje się w optymalnym zakresie między 40 a 60%, zawartość wody w aerozolach odparowuje tylko w takim stopniu, że stężenie soli znacząco wzrasta, ale bez krystalizacji i zawarte w nich wirusy nie przeżywają.

Właściwy system nawilżania powietrza

W celu zapewnienia optymalnej wilgotności powietrza w przemyśle opakowaniowym stosuje się różne systemy i technologie. Bezpośrednie nawilżanie powietrza w pomieszczeniu przy użyciu technologii wysokociśnieniowej jest obecnie najlepszym rozwiązaniem w branży: wysoka wydajność, łatwa instalacja, bezpieczna higiena, niskie koszty energii i prosta konserwacja to główne zalety. W systemach nawilżania Condair Systems woda jest najpierw oczyszczana z zarazków i minerałów, a następnie transportowana za pomocą pompy wysokociśnieniowej bezpośrednio do nawilżaczy umieszczonych w pomieszczeniach produkcyjnych. Wymagana wilgotność względna jest kontrolowana przez cyfrowe systemy sterowania, które stale monitorują sytuację klimatyczną w pomieszczeniach. Precyzyjne punktowe uruchamianie nawilżaczy następuje po przekroczeniu ustawionej dolnej granicy zadanej wartości. Ponieważ w bezpośrednim nawilżaniu pomieszczenia (hale lub wybrane obszary) określa się indywidualnie strefy nawilżania, różne wartości zadane mogą być zrealizowane również dla pomieszczeń o różnych zastosowaniach. Różne wydajności dysz i wielkości jednostek Condair Systems zapewniają idealne wyniki nawilżania dla różnych zastosowań w przemyśle opakowaniowym. 

Nowa broszura „Wilgotność i produkcja”

Na 16 stronach nowego poradnika opisano zalety optymalnej wilgotności powietrza dla człowieka, a także w aspekcie obróbki materiałów i eksploatacji maszyn. Przedstawiona zostanie najnowsza technologia w nawilżaniu powietrza wraz z praktycznymi przykładami. 

Dowiedz się więcej: https://www.condair-systems.pl/czynnik-produkcyjny-klimat

Piotr Ciesielski

Artykuł sponsorowany

Condair Systems Sp. z o.o.  I  ul. Langiewicza 28/2  I  70-263 Szczecin 

tel.: +48 606 981 409  I  peter.ciesielski@condair.com 

www.condair-systems.pl

 

error: Kopiowanie zabronione!