PACKAGING SPECTRUM: Raport z międzynarodowej konferencji na temat dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej
14 Dec 2017 13:41

STRESZCZENIE: Podano informacje na temat Międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017, dotyczącej dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej, zorganizowanej przez Applied Market Information (AMI) na Florydzie, w dniach 27-29 marca 2017 roku. W prezentowanej publikacji omówiono pierwszych 10 referatów, które zostały przedstawione w pierwszym dniu tej konferencji.

ABSTRACT: The information connected with International Conference BOPP Film 2017 (Biaxially Oriented Polypropylene Film), arranged by Applied Market Information, at Florida on 27-29 of March 2017, were given. In this paper first 10 presentations presented during the first day of this Conference, were characterized. 

W dniach 27-29 marca odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej pt. BOPP Film 2017, zorganizowana na Florydzie przez Applied Market Information (AMI). Udział wzięło w niej ponad 200 delegatów reprezentujących 31 krajów. Jako impreza towarzysząca konferencji zorganizowana została wystawa, w której uczestniczyło 18 przedsiębiorstw biorących udział w konferencji, w tym także jej sponsorów. 

Wśród prezentacji znalazł się referat autorów z Polski, który zaprezentował członek Rady Naukowej COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań Andrzej Kornacki.

Referaty ze wspomnianej konferencji powinny okazać się interesujące dla czytelników czasopisma Opakowanie, dlatego też w niniejszej publikacji referaty te zostaną krótko omówione. W pierwszej z dwóch przewidzianych publikacji znalazła się prezentacja referatów wygłoszonych w pierwszym dniu konferencji, to jest od pozycji od 1 do 10 zamieszczonej poniżej listy [1].

 

Lista referatów zaprezentowanych na konferencji BOPP Film 2017 

1. Charmaine Russell, Unit Manager, Consumer Packaging, AMI Consulting, United Kingdom: Wzrost i perspektywy globalnego rynku folii BOPP;

2. Rodney Weaver, Sealed Air Corporation, USA: Opakowania. Punkt widzenia konsumenta;

3. Osvaldo Coltri, CEO, Vitopel Brasil ltd, Brasil: Tendencje rynkowe i innowacje decydujące o zużyciu folii BOPP. Brazylijski punkt widzenia;

4. Sarah Xie, Shantou Best Science &Technology Co., Ltd, Sales Manager & Technical Development, China: Zróżnicowanie i znaczenie innowacji – zastosowanie funkcjonalnych koncentratów w opakowaniach z tworzyw sztucznych;

5. Herve Collete, Inneos Services, Belgium S.A.: Zróżnicowanie folii BOPP, w wyniku stosowania najnowocześniejszych środków zgrzewalnych; 

6. Chris Kerscher, A. Schulman, USA: Rozwój nowych substancji pomocniczych zapewniających właściwości funkcjonalne foliom BOPP;

7. Klemens Grabmayer, Exxonmobil Petroleum & Chemical B. V. B. A., Belgium: Doskonalenie właściwości orientowanych folii PP dla przedłużenia okresu trwałości pakowanych produktów i wzrostu szybkości pakowania;

8. Markus Gschwandtner, Brückner Servtec GmbH, Germany: Usprawnienie obsługi producentów folii BOPP w świecie; 

9. Adolfo Edgar, VP Blown Film Systems, US. & Canada, Kuhne Anlagenbau GmbH, Germany: Nowe wysokobarierowe folie BOPP, wytwarzane przy wykorzystaniu technologii z ang. nazwanej triple bubble; 

10. Herald Knechtel, Lange S., Goebel Schneid- Und Wickelsysteme GmbH, Germany: Dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta urządzenia do przemysłowego cięcia i przewijania folii w czasach dywersyfikacji; 

11. Stefan Vandendijk, Purolator Advanced Filtration Group, Belgium: Status nowoczesnej filtracji polimerów w procesach dwuosiowej orientacji; 

12. Bohdan Czerniawski, COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Andrzej Kornacki, Polska Izba Opakowań, Polska: Wykorzystanie dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej (BOPP), do etykietowania w procesie formowania wyrobów (IML);

13. Neil Morison, Applied Materials Web Coating GmbH, Germany: Ochronne i zabezpieczające warstwy barierowe do giętkich materiałów opakowaniowych; 

14. Ricky L. Keller, Davies Standard LLC, USA: Wartość dodana w przypadku folii BOPP jako wynik procesów powlekania;

15. Peter Palm, CEO/CTO, PWH Plasmawerk Hamburg GmbH, Germany: Zaawansowane technologie modyfikacji wyładowaniami koronowymi, dla poprawy właściwości adhezyjnych monowarstw; 

16. Chistopher Ferrell, Americas Olefins & Polimers, S&P Global Platts, USA: Pojawiające się tendencje w dostawach/zapotrzebowaniu PP; 

17. Lora Liang, Mondelez international, USA: Spojrzenie właściciela marki na folie BOPP; 

18. Ken Brooks, Ernst & Young, Canada: makroekonomiczne spojrzenie na rynek. 

Informacje dotyczące prezentacji przedstawionych w pierwszym dniu konferencji BOPP Film 2017

1. Charmaine Russell, Unit Manager, Consumer Packaging, AMI Consulting, United Kingdom: Wzrost i perspektywy globalnego rynku folii BOPP [2]

W prezentacji po opisaniu zakresu działalności organizatora konferencji AMI przedstawiono światowy wzrost zużycia folii BOPP w okresie 2006-2016. Światowe zużycie folii BOPP w roku 2016 oszacowano na poziomie 8 mln ton. Największy udział w zużyciu folii BOPP, zbliżający się w roku 2016 do poziomu 4 mln ton, mają Chiny.

Przedstawiony stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych folii BOPP, zawierający się w roku 2006 w zależności od obszaru geograficznego pomiędzy 70 a 85%, na przestrzeni analizowanego dziesięciolecia ulegał stopniowemu obniżeniu. 

Na początku roku 2016 do 5 czołowych producentów folii BOPP zaliczono: Taghleef Industries, Jindal Polyfilms, Gettel Group, Nan Ya Corp., China Soft Packaging.

Wśród zarysowujących się ogólnych tendencji zwrócono uwagę na coraz większe rozdrobnienie globalnych dostaw, wzrost zainteresowania rynkami o gęstym zaludnieniu i dotychczasowym niskim popycie na folie BOPP, jak np. Indie, a także na wzrost popytu na folie specjalistyczne.

Dokonano analizy zmieniającego się rynku opakowań.

Jako zasadniczy cel optymalizacji opakowań uznano przeciwdziałanie stratom żywności oraz oszczędność surowców, podkreślając, że niedopakowanie powoduje straty żywności, a przepakowanie straty surowców. 

Właściciele marek doskonalenie optymalizacji opakowań osiągają poprzez spełnienie minimum wymagań dla uzyskania optymalnej jakości produktu, zapewnienie bezpieczeństwa i ograniczenia wpływu na środowisko.

Spełnienie wymagań związanych ze zrównoważonym rozwojem powinno być uwzględnione na etapie projektowania opakowania, łącznie z oceną pełnego cyklu życia, z ang. w skrócie LCA.

Wśród ogólnych konkluzji zwrócono uwagę, że najkorzystniejszy wzrost potencjału osiągają przedsiębiorstwa dostosowujące się do wymagań zmieniającego się rynku, na którym innowacyjność klienta ma znaczenie kluczowe.

2. Rodney Weaver., Sealed Air Corporation, USA: Opakowania. Punkt widzenia konsumenta [3]

W prezentacji omówiono problematykę opakowań z perspektywy końcowego odbiorcy, to jest konsumenta pakowanych produktów.

Podstawowe funkcje opakowań: zabezpieczenie i komunikowanie o zawartości oraz zapewnienie wygodnego użytkowania, omówiono w oparciu o liczne przykłady, prezentując punkt widzenia konsumenta.

Zdaniem autora z punktu widzenia konsumenta istotne jest uwzględnienie i znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

– dlaczego potrzebne są opakowania?

– co konsument widzi kiedy przygląda się opakowaniu?

– jakie pojawiają się myśli, kiedy konsument otwiera opakowanie?

– co powoduje że konsument kwalifikuje opakowanie jako dobre lub złe?

– czego konsumenci sobie życzą i oczekują od opakowania?

– czy zmienia się to wszystko w zależności od rodzaju produktu?

W odniesieniu do materiału opakowaniowego z punktu widzenia konsumenta istotne są odpowiedzi na następujące pytania:

– jaki rodzaj materiału został zastosowany w opakowaniu? 

– czy można było użyć mniej materiału?

– na ile trudne będzie otwarcie opakowania?

– czy da się opakowanie rozerwać?

– czy opakowanie umożliwi ponowne zamknięcie?

– czy opakowanie będzie można poddać recyklingowi?

W prezentacji podano przykłady opakowań do produktów zakwalifikowanych do: 

– produktów świeżych;

– konserw warzywnych/zup;

– mięsnych/mleczarskich;

– przekąsek/ciasteczek/krakersów;

– napojów bezalkoholowych.

3. Osvaldo Coltri, CEO, Vitopel Brasil ltd, Brasil: Tendencje rynkowe i innowacje decydujące o zużyciu folii BOPP. Brazylijski punkt widzenia [4]

Vitopel jest największym producentem folii BOPP w Brazylii i jednym z większych w świecie. Produkcja w roku 2016 wynosiła 139 tys. ton.

Brazylijskie zapotrzebowanie na folie BOPP współwytłaczane stanowiło 39% zużywanej folii BOPP, a folie metalizowane stanowiły 22% zużytej folii. Największe ilości folii BOPP (30%), zużyto do pakowania pieczywa cukierniczego i pieczywa.

W Brazylii funkcjonuje ponad 500 przetwórców folii BOPP i bardzo wielu zarówno dużych, jak też wielonarodowych przedsiębiorstw użytkowników tych folii.

Podkreślono znaczenie bielonych folii BOPP metalizowanych o gramaturach w zakresie 22 do 26 g/m2.

Podano przykłady obniżania kosztów przetwórstwa, w tym przez eliminowanie faz przetwórstwa w wyniku stosowania folii BOPP o korzystniejszej charakterystyce przetwórczej do pakowania żywności.

Do nowych tendencji zaliczono zastępowanie rozwiązań wielo materiałowych jednomateriałowymi, jak to ma miejsce w przypadku opakowań typu blister pack, w których tekturę zastąpiono nieprzezroczystą folią BOPP. 

4. Sarah Xie, Shantou Best Science &Technology Co., Ltd, Sales Manager & Technical Development, China: Zróżnicowanie i znaczenie innowacji – zastosowanie funkcjonalnych koncentratów w opakowaniach z tworzyw sztucznych [5]

W prezentacji omówiono: tendencje rozwojowe folii BOPP w Chinach, tendencje rozwojowe w produkcji chińskich środków pomocniczych przeznaczonych do folii BOPP, zróżnicowanie innowacji w wyniku użycia środków pomocniczych oraz przyszłość chińskich środków pomocniczych.

W Chinach dotychczas eksploatowano głównie linie o szerokościach taśmy poniżej 8 m przedsiębrostw Brückner oraz Brückner & Dornier, które są stopniowo eliminowane i zastępowane liniami o szerokości taśmy od 8-10 m, a nawet powyżej 10 m.

Zdolność produkcyjna folii BOPP w Chinach stanowi 50 do 60% zdolności ogólnoświatowej, a do czołowych producentów tego kraju należy 35% chińskiej zdolności produkcyjnej folii BOPP.

Celowość zastępowania linii starszych generacji nowszymi (w tym o większych szerokościach taśmy), wynika głównie z dążenia do obniżenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej. 

W prezentacji rozpatrywano wpływ stosowania środków pomocniczych na zachowanie się folii BOPP, a także i innych giętkich materiałów opakowaniowych, w różnych warunkach przetwórstwa, przy pakowaniu różnych produktów, w różnych warunkach ich stosowania.

Analizie poddano takie właściwości folii BOPP, jak przezroczystość, zmętnienie, tendencję do wzajemnego blokowania warstw, tendencję do ładowania elektrostatycznego, współczynnik tarcia, połysk, zamglenie oraz stosowane środki pomocnicze mające na celu poprawę tych właściwości, w zależności od warunków przetwórstwa.

Po wcześniejszym okresie stosowania środków pomocniczych do folii BOPP z importu. W wyniku własnych badań następował rozwój wiedzy w zakresie środków pomocniczych. 

Zdaniem autora środki pomocnicze do folii BOPP wytwarzane w okresie ostatnich lat przez chińskich producentów osiągają poziom międzynarodowy.

Dowód w tym zakresie stanowi obecny eksport chińskich środków pomocniczych do folii BOPP do wielu krajów świata.

5. Herve Collete, Inneos Services, Belgium S.A.: Zróżnicowanie folii BOPP, w wyniku stosowania najnowocześniejszych środków zgrzewalnych [6]

Scharakteryzowano przedsiębiorstwo Ineos, powstałe poprzez zakup wcześniejszej BP Chemicals, trzeciego co do wielkości (obrót 7,5 mld euro) prywatnie zarządzanego przedsiębiorstwa chemicznego. Ineos, obsługującego 160 odbiorców w ponad 45 krajach i należącego do czołowych dostawców zgrzewalnych żywic.

Przedstawiono ewolucję, jaką przeszła w ciągu 35 lat doświadczeń żywica ELTEX P, stosowana jako warstwa zgrzewalna w foliach BOPP, od początkowego dolnego zakresu temperatury zgrzewania, to jest 115°C (z ang. skrót SIT – Seal Initiation Temperature), do obecnego 80°C.

Przedstawiono, w jakim stopniu cienka warstwa zgrzewalna może mieć istotny wpływ na obniżkę w łańcuchu wartości w procesach: 

– wytwarzania folii BOPP (wzrost wydajności);

– metalizacji/drukowania (uzyskiwany efekt stanowi wzrost barierowości zapewniający dłuższy okres trwałości produktu); 

– pakowania (wzrost szybkości);

– zabezpieczenia zawartości (jakość połączenia zgrzewanego rzutuje na utrzymanie jakości produktu);

– związanych z marketingiem (efekt na półce w sklepie).

Przedstawiono charakterystykę szeregu dostępnych odmian żywic ELTEX P oraz krzywe wytrzymałości połączeń zgrzewanych i wytrzymałości natychmiastowej tych połączeń (hot tack) dla szeregu dostępnych odmian żywic ELTEX P.

Wykazano, w jaki sposób wytwarzanie żywic ELTEX P nadąża za postępem w ewolucji dokonującej się w procesach produkcji folii BOPP.

6. Chris Kerscher, A. Schulman, USA: Rozwój nowych substancji pomocniczych zapewniających właściwości funkcjonalne foliom BOPP [7]

Funkcjonujące od roku 1928 przedsiębiorstwo A. Schulman z 54 zakładami produkcyjnymi w 27 krajach zatrudnia 4800 pracowników.

W prezentacji w sposób nietypowy przedstawiono wybrane trendy w dziedzinie opakowań, do których zaliczono:

– zrównoważony rozwój (traktowany nie jako slogan), obejmujący:

wykorzystanie materiałów pochodzenia naturalnego;

redukcję śladu węglowego;

redukcję strat żywności;

– wytwarzanie więcej z mniejszej ilości surowców, co dotyczy:

redukcji surowców;

wykazanie dyskrecjonalnego dochodu konsumenta;

zaangażowania kapitału obrotowego i inicjatyw innowacyjnych;

wysokości budżetu na badania i rozwój oraz możliwości działu R&D;

– wytwarzanie więcej z więcej, które obejmuje:

zarządzanie złożonością;

stosowanie rozwiązań z udziałem materiałów wielowarstwowych;

rozwój różnorodności formatów;

spełnienie wymagań w zakresie funkcjonalności;

– złożoność napędzającą uproszczenia poprzez:

odtwarzanie i rozwój linii produkcyjnych;

wyróżnianie minimalizacji w projektowaniu;

ukierunkowanie wyboru konsumenta;

– wywoływanie zainteresowania konsumentów poprzez:

dążenie do wywoływania wrażeń wizualnych, organoleptycznych, dotykowych;

projektowanie dla spełnienia dopasowania i akceptacji w warunkach użytkowania domowego;

zachowanie związku z elektroniką i opakowaniami aktywnymi;

– zmieniające się oczekiwania konsumentów wynikające:

ze zmian demograficznych;

z wymagań związanych z wygodą użytkowania, w tym możliwością ponownego zamykania, łatwością otwierania, świeżością, wartością odżywczą; 

większej dbałości o zdrowie i zachowanie dobrej kondycji.

W prezentacji omówiono wytwarzane w przedsiębiorstwie A. Schulman środki pomocnicze stosowane w celach:

– zabezpieczenia żywności (poprzez wzrost barierowości w stosunku do pary wodnej i gazów);

– obniżenia zużycia surowców (poprzez obniżanie gęstości w wyniku spieniania);

– spełnienia wymaganej funkcjonalności, np. w wyniku stosowania środków przeciwmgielnych w warunkach obniżonej, a także podwyższonej temperatury (z ang. cold and hot fog performance);

– wywoływania zainteresowania konsumentów (poprzez nadawanie: wyglądu papieru opakowaniom z tworzyw sztucznych, wyglądu luksusowego, miękkości w dotyku, a także wyglądu sugerującego naturalność, prostotę, zdrowie, wyrób domowy). 

7. Klemens Grabmayer, Exxonmobil Petroleum & Chemical B. V. B. A., Belgium: Doskonalenie właściwości orientowanych folii PP dla przedłużenia okresu trwałości pakowanych produktów i wzrostu szybkości pakowania [8]

W prezentacji globalne (światowe) zapotrzebowanie na folię BOPP w roku 2016 oszacowano na 7,9 mln ton, w tym:

– Chiny – 3,6 mln ton;

– Europa – 1,1 mln ton;

– USA – 0,7 mln ton; 

– Środkowy Wschód i Afryka – 0,6 mln ton;

– Południowo Wschodnia Azja – 0,5 mln ton;

– Północno Wschodnia Azja – 0,5 mln ton;

– Indie – 0,4 mln ton;

– Ameryka Południowa – 0,4 mln ton.

Do tendencji w dziedzinie giętkich opakowań do żywności zakwalifikowano:

– ogólnie wzrost szybkości operacji pakowania;

– wynikające ze zmniejszenia gospodarstw domowych: zmniejszenie porcji;

– wynikające z wymagań większej wygody użytkowania: wzrost znaczenia gotowych posiłków; hermetyczność połączeń;

– wynikające z wymaganej poprawy wyglądu tzw. shelf appeal: dotyczy w szczególności połączeń w torebkach kształtowych, trudniejszych do zgrzewania;

– wynikające z wymagań globalnego rynku żywności, w zakresie trwałości produktu tzw. shelf life; opakowania odporne na wyciek; opakowania ściśle przylegające do produktu (próżniowe). 

W prezentacji omówiono właściwości Exxon MobilTM PP40521 (wysoko krystalicznej odmiany PP), z przeznaczeniem do produkcji folii BOPP, który w porównaniu z wersją tradycyjną odznacza się wyższą udarnością i sztywnością oraz barierowością w stosunku do pary wodnej.

Omówiono także wytwarzane przez Exxon Mobil modyfikatory do folii BOPP, zarówno z przeznaczeniem do folii rdzeniowej, jak i stosowane jako warstwa zgrzewalna.

Według deklaracji Exxon Mobil modyfikator OpperaTM stosowany w ilości 15% do folii rdzeniowej BOPP o grubości 22 µm podwyższa o 50% sztywność folii oraz o 30% wytrzymałość na zerwanie. Zwiększa także o 35% barierowość w stosunku do pary wodnej oraz o 65% w stosunku do tlenu.

Mikrostruktura bazującego na terpolimerze PP środka powłokotwórczego o nazwie VistamaxxTM 3588 FL umożliwia obniżenie dolnego zakresu temperatury zgrzewania (ang. skrót SIT – Seal Initiation Temperature) nawet do 75°C. 

VistamaxxTM ma ponadto wpływ na poprawę właściwości przetwórczych, w tym tzw. hot tack folii, to jest natychmiastowej wytrzymałości połączeń zgrzewanych oraz zapewnia wysoką wytrzymałość i szczelność połączeń w torebkach zgrzewanych.

8. Markus Gschwandtner, Brückner Servtec GmbH, Germany: Usprawnienie obsługi producentów folii BOPP w świecie [9]

Przedstawiono wzrost zdolności produkcyjnych folii BOPP w różnych regionach świata na przestrzeni lat 2007-2016.

Porównano tendencje rynkowe w zakresie instalowania linii do orientacji folii w roku 2016 w stosunku do roku 2015.

Poza dominującymi zamówieniami dotyczącymi foli PP w roku 2015 nowe instalacje obejmowały głównie folie PET oraz folie termokurczliwe.

W roku 2016 przy ok. 50% udziale zamówień na linie do orientacji folii PP aż 30% zamówień dotyczyło urządzeń do orientacji folii PA.

W prezentacji rozważano, jaki wpływ na przyszłą działalność przedsiębiorstwa Brückner zarówno w zakresie nowych linii, jak i dotychczas eksploatowanych będą miały aktualne tendencje rynkowe w dziedzinie opakowań giętkich.

Przewiduje się, że w zakresie nowych linii tendencje te znajdą swoje odbicie w: 

– dążeniu do obniżenia kosztów produkcji w wyniku większej szerokości taśmy folii – 10,4 m oraz wzrostu szybkości jej przebiegu – 600m/min;

– superelastyczności, z możliwością wytwarzania folii nawet 11-warstwowych;

– ułatwieniu w funkcjonowaniu i obsłudze linii produkcyjnej.

W zakresie usprawnienia obsługi przedsiębiorstwo przewiduje maksymalizację dostępności usług:

– udostępnianie ekspertów przedsiębiorstwa Brückner na żądanie;

– wprowadzenie zdalnej kontroli pracy eksploatowanych linii produkcyjnych;

– monitorowanie stanu urządzeń;

– przeprowadzanie profesjonalnych renowacji (wymiana łańcuchów, wałków, przekładni);

– dokonywania audytu części zamiennych;

– doskonalenia systemu konsultacji w zakresie konserwacji eksploatowanych linii.

9. Adolfo Edgar, VP Blown Film Systems, US. & Canada, Kuhne Anlagenbau GmbH, Germany: Nowe wysokobarierowe folie BOPP, wytwarzane przy wykorzystaniu technologii z ang. nazwanej triple bubble [10]

Przedstawiona technologia nazwana z ang. triple bubble, w przekładzie na język polski potrójnego balonu, dotyczy dwuosiowej jednoczesnej w obydwu kierunkach orientacji folii polipropylenowych, dokonywanej w metodzie rozdmuchu. W technologii tej dla uzyskania wysokiej barierowości folii BOPP przewidziano współwytłaczanie polipropylenu z innymi polimerami. 

Efekt realizacji powyższej technologii stanowią struktury wielowarstwowe, w tym nawet 13-warstwowe, jednak we wszystkich przypadkach podporządkowane nadrzędnemu celowi, który stanowi uszlachetnianie folii BOPP.

W prezentacji przedstawiono:

– zasadę technologii triple bubble w wielostopniowym procesie wytwarzania metodą rozdmuchu jednocześnie orientowanych dwuosiowo barierowych folii BOPP;

– rodzaje folii BOPP, w tym wielowarstwowych z udziałem innych polimerów poza PP, wytwarzanych w technologii triple bubble oraz struktury tych folii;

– charakterystyczne właściwości folii wytwarzanych wg opisywanej technologii;

– zastosowania dwuosiowo orientowanych folii barierowych wytwarzanych w technologii triple bubble.

Kolejne fazy wielostopniowego procesu obejmują: 

– uplastycznienie polimerów w wytłaczarkach, których liczba zależna jest od liczby użytych w procesie polimerów, przepompowywanych do głowicy pierścieniowej dla wstępnego uformowania rękawa folii, wytłaczanego z dołu do góry (balon I);

– wielostopniowe schładzanie wstępnie uformowanego rękawa folii – krytyczna faza dla nadania polimerom struktury amorficznej lub nisko krystalicznej, co jest szczególnie istotne dla późniejszej jednoczesnej orientacji dwuosiowej; 

– przygotowanie wstępnie uformowanego rękawa folii do dwuosiowej orientacji poprzez ogrzewanie w tunelu podczerwieni o precyzyjnie regulowanym profilu temperatur, co ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu kolejnej fazy procesu, to jest orientacji dwuosiowej; 

– jednoczesną dwuosiową orientację rozdmuchanego rękawa folii (balon II), podczas której stopień orientacji w kierunku wzdłużnym (MD) regulowany jest poprzez zróżnicowane szybkości wałków podających i odbierających rękaw folii, natomiast w kierunku poprzecznym (TD) poprzez odpowiedni stopień rozdmuchu, typowy zakres orientacji zawiera się w zakresie dla kierunku: 

MD = 2,5 – 4

TD = 3,5 – 5;

– stabilizację termiczną rozdmuchanego rękawa folii (balon III), dokonywaną przy udziale promienników podczerwieni lub gorącego powietrza, dla zapewnienia wymaganego stopnia skurczu gotowego produktu.

W zależności od zastosowania stopień skurczu wynosi:

– dla folii do dalszego przetwórstwa 0-5%; 

– dla osłonek wędliniarskich 15%;

– dla folii/torebek termokurczliwych 30-70%.

Jednoczesna orientacja dwuosiowa umożliwia uzyskanie folii: 

– o bardzo dobrych własnościach optycznych;

– o poprawionych właściwościach mechanicznych; 

– bez zarysowań;

– o zrównoważonym i dostosowanym do konkretnych zastosowań stopniu kurczliwości. 

Ponadto jednoczesna orientacja dwuosiowa umożliwia wytwarzanie folii:

– współwytłaczanych, przy zastosowaniu innych (poza PP) polimerów o wyższej barierowości, takich jak kopolimery EVOH (nieprzetwarzalne w procesie orientacji sekwencyjnej, w której w odróżnieniu od orientacji jednoczesnej po orientacji w kierunku podłużnym następuje orientacja w kierunku poprzecznym).

W prezentacji obszernie zilustrowano przykłady zastosowań folii BOPP wytwarzanej w technologii triple bubble w każdym z wcześniej wymienionych kierunków zastosowań.

Do korzyści wynikających ze stosowania technologii triple bubble w wytwarzaniu folii BOPP zalicza się:

– możliwość wytwarzania folii 13-warstwowych, a w przyszłości nawet 17-warstwowych;

– wytwarzanie wielofunkcyjnych folii, w wyniku wzajemnych kombinacji różnych polimerów w strukturze folii (PP, EVOH, PET, PA, PE i innych).

W prezentacji podano przykłady struktur wielowarstwowych, w tym 13-warstwowych, folii BOPP wytwarzanych przy zastosowaniu technologii triple bubble, jednoczesnej orientacji dwuosiowej.

10. Herald Knechtel, Lange S., Goebel Schneid- Und Wickelsysteme GmbH, Germany: Dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta urządzenia do przemysłowego cięcia i przewijania folii w czasach dywersyfikacji [11]

Zaprezentowano szeroki asortyment urządzeń przedsiębiorstwa Goebel IMS do cięcia i przewijania materiałów giętkich od kompaktowych stosowanych w przetwórstwie folii i papieru do wielostanowiskowych, w tym o wszechstronnych zastosowaniach.

Urządzenia te przeznaczone są do przetwórstwa materiałów o szerokości roboczej zwojów w zakresie od 3600 mm do 12 000 mm, przy ich średnicach od 1500 mm do 1800 mm oraz przy średnicy przetworzonego materiału 1300 mm i szybkości od 1200 do 1500 m/min.

Urządzenia kompaktowe przeznaczone są do obróbki giętkich folii opakowaniowych: BOPP, CPP, BOPET, PET, BOPA, BOPLA, PE, PVC, w tym metalizowanych, papierów powlekanych i termoaktywnych oraz papierów technicznych, a także samoprzylepnych laminatów.

Asortyment wywarzanych urządzeń obejmuje także urządzenia wysoko specjalistyczne, w tym z przeznaczeniem do folii kondensatorowych oraz do folii separatorowych do baterii oraz do folii optycznych, a także z przeznaczeniem do folii o większych grubościach. 

Wykaz skrótowych nazw tworzyw, folii i innych skrótów 

BOPA – dwuosiowo orientowana folia poliamidowa

BOPET – dwuosiowo orientowana folia poliestrowa

BOPLA – dwuosiowo orientowana folia polilaktydowa

BOPP – dwuosiowo orientowana folia polipropylenowa

CPP – nieorientowana folia polipropylenowa

EVOH – kopolimer etylenu z alkoholem winylowym

f. f. s. – skrót od ang. form fill seal – system formowania, napełniania i zamykania opakowań przez zgrzewanie

LCA z ang. Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia

met – warstwa metaliczna 

mPE – polietylen metalocenowy

MD – kierunek wzdłużny

OPS – orientowany polistyren

PA – poliamid

PE – polietylen 

PE-HD – polietylen dużej gęstości

PE-LD – polietylen malej gęstości

PE-LLD – liniowy polietylen małej gęstości

PE-MD – polietylen średniej gęstości

PET – poli(tereftalan etylenu)

PLA – polilaktyd

PP – polipropylen

PS – polistyren

PVC – poli(chlorek winylu) 

PVDC – poli(chlorek winylidenu)

R&D – Badania i Rozwój

SIT – z ang. Seal Initiation Temperature – dolny zakres temperatury zgrzewania

TD – kierunek poprzeczny

UV – promienie ultrafioletowe

Bibliografia 

[1] The International Conference And Exhibition for The Bi-Oriented Polypropylene Film Industry, Materiały z międzynarodowej konferencji dotyczącej dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej pt. BOPP Film 2017, zorganizowanej na Florydzie, przez Applied Market Information (AMI), 27-29 marca 2017.

[2] Russell Ch., Market growth and opportunities for the global BOPP industry, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

[3] Weaver R., Packaging: a consumer’s perspective, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

[4] Coltri O., Market trends and innovation driving BOPP demands: a Brasilian perspective, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

[5] Xie S., Differentiation & value innovation – the application of functional masterbatch in plastic packaging, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

[6] Collette H., Make a difference with the most advanced BOPP film heat sealant materials, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

[7] Kerscher Ch., New masterbatch development deliver functional performance in BOPP films, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

[8] Grabmayer K., Enhanced oriented PP films for improved shelf life and fast packaging operation, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

[9] Gschwandtner M., Enhanced services for BOPP film producers worldwide, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

[10] Edgar A., New high barrier BOPP films using triple bubble technology, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

[11] Knechtel H., Taylor-made slitter rewinder for the film industry in times of diversification, 28 marca 2017, materiały z międzynarodowej konferencji BOPP Film 2017.

Bohdan Czerniawski