Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Ergis w I kwartale 2015 r.
13 May 2015 11:24

Grupa Ergis, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po pierwszym kwartale 2015 roku przychody w wysokości blisko 165 mln zł (czyli o 0,7% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 10,7 mln zł (o 16,8% wyższy niż w tym samym okresie 2014 roku) oraz zysk netto w wysokości 7,8 mln zł (wzrost o 31,8% w porównaniu z I kwartałem 2014 roku).

Na bardzo dobre wyniki finansowe wpłynęły prowadzone w ostatnich latach inwestycje, w tym unowocześnianie linii produkcyjnych, jak również korzystna sytuacja surowcowa w I kwartale tego roku.

Grupa w ostatnim czasie zrealizowała program inwestycji rozwojowych o wartości przekraczającej
20 mln zł, przed terminem uruchamiając kolejną linię do druku fleksograficznego w spółce FlexErgis w Nowym Sączu oraz drugą linię do produkcji taśm PET w fabryce Ergis S.A. w Oławie.

Grupa zanotowała wzrost sprzedaży opakowań przemysłowych (o 17,2%) w rezultacie przeprowadzonej w ostatnich dwóch latach wymiany parku maszynowego w fabryce w Oławie i uruchomienia tam produkcji folii nanoErgis. W segmencie sprzedaży opakowań drukowanych Grupa również zanotowała wzrost (o 3,1%) w efekcie rozbudowy parku maszynowego spółki FlexErgis. Pozytywnie na wyniki wpłynęły także niskie ceny surowców w I kwartale tego roku.

Zanotowany spadek w grupie folii miękkich PVC (o 12,4%) dotyczył folii izolacyjnych. Spadek w grupie twardych folii opakowaniowych (o 9,4%) wynikał z zaostrzonej konkurencji cenowej na rynku krajowym.

Zysk brutto oraz zysk netto wypracowane w I kwartale 2015 były znacząco wyższe niż w tym samym kwartale 2014, zarówno z powodu poprawy rentowności operacyjnej, jak i niższych kosztów odsetek.

Program inwestycyjny

Grupa zakończyła przed terminem realizację programu inwestycyjnego, zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą we wrześniu 2014 roku. Program obejmował następujące elementy:

- inwestycja w nową linię do druku fleksograficznego w spółce FlexErgis w Nowym Sączu, o wartości 8,5 mln PLN;

- inwestycja w drugą linię do produkcji taśm PET w fabryce Ergis S.A. w Oławie, o wartości 12 mln PLN.

„Pierwszy kwartał zamknęliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi, do których przyczyniły się przede wszystkim efekty prowadzonych w ostatnich latach inwestycji. Na uwagę zasługuje wzrastający udział produktów innowacyjnych w zyskach spółki, ze szczególnym uwzględnieniem największego jak dotąd sukcesu rozwojowego: wprowadzenia na rynki europejskie unikatowej folii stretch nanoErgis. Był to ponadto kolejny kwartał, w którym większość wzrostu wynikała ze sprzedaży prowadzonej na innych niż Polska rynkach Unii Europejskiej. Są to dowody, że od lat nasza Grupa wykorzystuje, panujący w naszej części Europy, sprzyjający klimat do rozwoju działalności przemysłowej” - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis SA.

Źródło: Ergis