BASF podnosi ceny
28 Mar 2018 14:18

Od 26 marca 2018 r., z zastrzeżeniem ograniczeń zapisanych w obowiązujących umowach, firma BASF podnosi w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) ceny dyspersji polimerowych maksymalnie o 80 euro za tonę oraz ceny klejów akrylowych typu hotmelt i proszków redyspergowalnych maksymalnie o 140 euro za tonę. Korekta cen jest niezbędna ze względu na stały wzrost kosztów surowców oraz kosztów ogólnych (np. kosztów transportu).

Produkty, których dotyczy podwyżka, są wykorzystywane jako polimery w substancjach klejących, spoiwach do włóknin, powłokach architektonicznych i produktach chemii budowlanej.

Źródło: BASF