BEUMER Group wyposaża linię BEUMER fillpac R w zgrzewarkę ultradźwiękową
5 Apr 2018 12:26

Jako producent kompletnych urządzeń pakujących BEUMER Group oferuje teraz możliwość wyposażenia linii do workowania BEUMER fillpac R w zgrzewarkę ultradźwiękową. Operatorzy urządzeń uzyskują dzięki temu lepszy wygląd napełnionych worków, co zapewnia im wyraźną przewagę wizerunkową nad konkurencją.

Materiały sypkie z branży budowlanej i inne sproszkowane towary przemysłowe linia BEUMER fillpac R napełnia sprawnie i łagodnie w worki z wymaganą wydajnością. Linia napełnia materiały o różnorodnej strukturze, od drobnoziarnistej do gruboziarnistej, w worki różnego typu i formatu, jak płaskie worki wentylowe i worki wentylowe z dnem. Aby poprawić wygląd worków BEUMER Group wyposaża na życzenie linię BEUMER fillpac R w zgrzewarkę ultradźwiękową.

Sposób działania: przed napełnieniem nadmuchiwany jest pierścień samouszczelniający, zamontowany na specjalnym króćcu napełniającym. Zapobiega on wyciekaniu materiału. Po napełnieniu worka jest on automatycznie odciągany od króćca napełniającego. Następnie worek jest zgrzewany ultradźwiękowo. Worek ma teraz estetyczny i kompaktowy wygląd. Zgrzewanie ultradźwiękowe zapobiega ponadto rozsypaniu lub zanieczyszczeniu materiału podczas transportu samochodem ciężarowym. Pozwala to operatorom na precyzyjne określanie ilości napełnienia bez uwzględniania strat materiałowych.

Źródło: BEUMER Group