Blisko 10% wzrost recyklingu folii giętkich w 2020 r.
1 Oct 2021 10:17

Zdaniem organizacji Plastics Recyclers Europe (PRE) mimo pandemii koronawirusa w 2020 roku branża producentów folii giętkich zanotowała blisko 10% przyrost nowo uruchomionych mocy przerobowych, przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju stawianych przez Unię Europejską. Uaktualnione szacunki PRE wskazują, że w ubiegłym roku skala odzysku folii polietylenowych sięgnęła 2,7 mln ton, co było możliwe dzięki 218 zakładom odzysku (w tym trzydziestu nowym uruchomionym w ciągu dwunastu miesięcy).

Zdaniem organizacji polietylen liniowy niskiej gęstości (LLDPE) oraz polietylen niskiej gęstości (LDPE) stanowią drugą największą frakcję tworzyw na europejskim rynku – co sugeruje ich „duży” potencjał recyklingu.

PRE dodaje, że obecnie w produkcji folii znajduje zastosowanie 17% giętkiego PE pochodzącego z recyklingu, przy czym największymi sektorami jego zbytu są opakowania niespożywcze oraz budownictwo. Z prognoz stowarzyszenia wynika, że do 2030 roku w skład produktów foliowych może wchodzić aż 38% surowców pochodzących z odzysku.

Ton Emans, prezes Plastics Recyclers Europe i przewodniczący grupy roboczej ds. PRE LDPE, mówi: Szybko postępujący rozwój technologiczny w zakresie zbiórki, sortowania i recyklingu umożliwił recykling „folia do folii”. Odzysk w obiegu zamkniętym jest przyszłością branży giętkich tworzyw sztucznych, co stawia Europę w czołówce firm zajmujących się recyklingiem mechanicznym folii.

Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych wyzwań. Głównymi przeszkodami w realizacji nowych zaawansowanych aplikacji są produkty wielowarstwowe i wielomateriałowe, które nie są zgodne z zasadami Design for Recycling.
PRE twierdzi, że – pomimo wyzwań – wzrost skali recyklingu tworzyw giętkich będzie postępował, a kraje UE będą wdrażać coraz bardziej zaawansowane programy zbiórki odpadów z myślą o realizacji celów recyklingu. Efektem będzie również wzmożenie zbiórki giętkich folii plastikowych w gospodarstwach domowych.

Zdaniem stowarzyszenia lepsze technologie sortowania – pospołu z rozszerzoną odpowiedzialnością producentów (EPR), która spowoduje, że koszty środowiskowe będą włączane do rynkowej ceny produktów – pomaga w zwiększaniu strumieni monomateriałowych; w efekcie może przyczynić się do spadku ilości mieszanych frakcji poliolefinowych w obiegu.

Według PRE można spodziewać się również wzrostu zapotrzebowania na wysokiej jakości giętki PE pochodzący z recyklingu, w miarę jak uczestnicy łańcucha wartości w sektorze tworzyw sztucznych zobowiązują się do zwiększenia potencjału recyklingu plastików oraz do stosowania tworzyw pochodzących z recyklingu w swoich produktach.

W konkluzji stowarzyszenie wzywa branżowych graczy do poszukiwania długoterminowych rozwiązań, a nie „szybkich usprawnień”, które będą wspierały GOZ. Jego zdaniem należy skupić się na dalszej optymalizacji i doskonaleniu procesów i rozwiązań, które już teraz dobrze sprawdzają się w produkcji wysokiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu, tak by zwiększyć wykorzystanie recyklatów w produktach z folii.

Na początku września br. PlasticsEurope wezwała europejską branżę tworzyw sztucznych do przyjęcia nowego celu, jakim byłoby zwiększenie udziału materiałów z odzysku w nowych produktach do 30%, zarówno z użyciem mechanicznych, jak i chemicznych technologii recyklingu. W odpowiedzi europejska organizacja zrzeszająca europejskich przetwórców tworzyw sztucznych (Eu

 

error: Kopiowanie zabronione!