Bobst na czele dostawców
25 Nov 2022 14:16

Firma BOBST wskoczyła na pierwsze miejsce w kolejnej kategorii produktów. Z najnowszych danych statystycznych wynika, że przedsiębiorstwo posiada obecnie największy udział w światowym rynku technologii do metalizacji i powlekania próżniowego opakowań giętkich.

To w tych obszarach sprzedaż w ostatnich dwóch latach była szczególnie wysoka, dlatego jesteśmy szczęśliwi z zajęcia czołowej pozycji – powiedział Davide Garavaglia, szef działu produktów do metalizacji próżniowej, powlekania, laminowania i wklęsłodruku w BOBST. Ostatnie nowości, które BOBST wprowadził na rynek, stanowiły kombinację naszej wizji opartej na łączności, cyfryzacji, automatyzacji i zrównoważonym rozwoju, z naszą zdolnością produkcji szybkich maszyn o minimalnym czasie przestojów i fantastycznej jakości. Przetwórcy i właściciele marek doceniają dzisiaj korzyści, jakie zapewniają one ich opakowaniom giętkim.

Przygotowania do tego wyjątkowego osiągnięcia trwały od kilku lat. BOBST posiada wieloletnie doświadczenie w procesach powlekania próżniowego oraz w obsłudze podłoży giętkich. Doprowadziło ono do rozwoju zaawansowanych technologicznie linii do metalizacji i powlekania próżniowego, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania szerokiej gamy produktów. Kluczowe było również uruchomienie Centrów Doskonałości BOBST, przy BOBST Manchester i BOBST Italia, wyposażonych w specjalistyczne urządzenia oraz posiadających – odpowiednio - wiedzę na temat metalizacji próżniowej oraz powlekania.

To osiągnięcie jest w praktyce kulminacją długoletniej wizji i procesu, który udoskonalaliśmy krok po kroku, z jakością zawsze zajmującą centralne miejsce - wyjaśnił Davide Garavaglia. W tym czasie dokonaliśmy znaczących inwestycji w zakresie badań i rozwoju, kwestii technicznych, pracowników oraz szkoleń, a ich rezultatem stała się najwyższej jakości technologia odpowiadająca na potrzeby naszych klientów.

Decydująca chwila dla zrównoważonych opakowań giętkich

Dogłębna wiedza BOBST na temat technologii i procesów zarówno powlekania, jak i metalizacji próżniowej, była również kluczowym środkiem w dążeniu firmy do prawdziwie zrównoważonych opakowań giętkich. Pokonanie technicznych zawiłości przy opracowywaniu i produkcji zrównoważonych, wysokobarierowych opakowań giętkich, które nadają się do recyklingu, jest dużym wyzwaniem. Jednak dzięki rodzinie zrównoważonych rozwiązań oneBARRIER, BOBST wraz ze swymi partnerami opracował nadające się do recyklingu monomateriałowe, ultrawysoko- i wysokobarierowe podłoża duplex i triplex, przeznaczone dla projektantów opakowań jako alternatywa dla nie nadającej się do recyklingu metalizowanej folii poliestrowej. Do rodziny zrównoważonych rozwiązań oneBARRIER wchodzą na razie: PrimeCycle składający się z EVOH i pozbawionych powłoki wierzchniej przezroczystych monopodłoży na bazie AlOx lub nieprzezroczystych monopodłoży z PE na bazie AluBond, oraz FibreCycle, monomateriałowa, wysokobarierowa struktura na bazie papieru pokryta warstwami funkcjonalnymi, która może być poddana recyklingowi w istniejącym strumieniu papierowych odpadów.

oneBARRIER to rodzina przetestowanych rozwiązań, które zaspokajają potrzeby przemysłu w zakresie uproszczenia opakowań, zmniejszenia liczby warstw oraz zastąpienia nierecyklowalnych mieszanych podłoży polimerowych nadającymi się do recyklingu, monomateriałowymi strukturami w celu wspierania obiegu zamkniętego oraz recyklowalności - powiedział Garavaglia. Wierzymy, że oneBARRIER stanie się punktem odniesienia dla nadających się do odzysku opakowań monomateriałowych.

Dodawanie wartości – warstwa po warstwie

Wiedza BOBST na temat powlekania wykracza poza standardowe zastosowania. W obszarze wysokowydajnych, funkcjonalnych podłoży dla opakowań giętkich firma również przewodzi na rynku rozwiązań z aluminium, takich jak powlekana folia aluminiowa. Do innych sektorów, których czołowe międzynarodowe firmy przetwórcze w ostatnich kilku latach wybrały technologie powlekania BOBST z myślą o zwiększeniu swym możliwości produkcyjnych lub wkroczenia na nowe rynki, należą specjalistyczne taśmy samoprzylepne, rozwiązania medyczne, etykiety i materiały podkładowe.

Jedną z przyczyn, które sprawiają, że BOBST stale rozwija zakres wartości zapewnianych swym klientom, jest – rzadka w tej branży – zdolność bycia jedynym dostawcą oferującym kompletne rozwiązania zaspokajające wszystkie potrzeby, w zakresie opakowań giętkich oraz innych zastosowań materiałów giętkich. BOBST był pionierem we wprowadzaniu wielu przełomowych innowacji, które zapewniają większy poziom zrównoważenia, wydajności i jakości wykonania w obszarach produkcji, wyposażenia i procesów.

Dwa Centra Kompetencji, w angielskim Manchesterze oraz we włoskim San Giorgio Monferrato, zajmują się technikami przetwórczymi. Pierwsze z nich oferuje procesy barierowego powlekania próżniowego, podczas gdy pilotażowa linia powlekająca LEONARDO we Włoszech zapewnia całe mnóstwo powlekających i suszących systemów i potrafi wytwarzać produkty na przemysłową skalę.

Biorąc pod uwagę bardzo silny wzrost zapotrzebowania na funkcjonalne powłoki barierowe do produktów z folii i papieru, jak również produkcję nowych, gotowych do recyklingu podłoży o wysokiej barierowości, usługa, którą możemy zaoferować właścicielom marek i przetwórcom, jest naprawdę wyjątkowa - powiedział Garavaglia. Dzięki naszym Centrom Kompetencyjnym przetwórcy mogą testować nowe podłoża opakowaniowe i ich możliwości, sprawdzając, jaka metoda powlekania, system suszenia i materiały eksploatacyjne najlepiej sprawdzają się w przypadku każdego nowego projektu i struktury opakowania. Mogą również obliczyć wydajność i rentowność na pilotażowych maszynach szerokowstęgowych, co umożliwi im sprawdzenie opłacalności ich nowych rozwiązań.

Opracowano na podstawie informacji firmy BOBST