Bosch planuje sprzedaż swego biznesu opakowaniowego
29 Jun 2018 12:38

Po intensywnym i dogłębnym przeglądzie wszystkich strategicznych możliwości, firma Bosch podjęła decyzję o rozpoczęciu poszukiwań kupca swego oddziału maszyn opakowaniowych (PA), a dokładniej: zespołu ds. opakowań farmaceutycznych i spożywczych działającego w ramach oddziału Technologii Opakowaniowych.

Jak czytamy w komunikacie firmy, w obliczu nadchodzącej transformacji Grupy Bosch jej kierownictwu nie udało się znaleźć żadnych efektów synergii w zakresie biznesu lub technologii, które uzasadniałyby celowość dalszego utrzymywania tego działu w ramach Grupy. Technologia opakowaniowa nie należy do podstawowego obszaru działalności Bosch. Jej oddział PA angażuje się w projekty dotyczące specjalistycznych obszarów przemysłu opakowaniowego. Firma działa w konkurencyjnym środowisku, w którym graczami są małe i średnie przedsiębiorstwa, z uwagi na swą wielkość posiadające przewagę nad dużymi podmiotami. Bosch wyraża przekonanie, że działania w ramach technologii opakowaniowych powinny zostać zrestrukturyzowane w taki sposób, by były w stanie z większą elastycznością reagować na konkretne wymogi tego rynku. Producent maszyn specjalistycznych Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH, który stanowi odrębną jednostkę w ramach Grupy Bosch, pozostanie nadal jej częścią.

„Ta decyzja umożliwi firmie Bosch skoncentrowanie swej uwagi na kwestiach o szczególnym znaczeniu dla jej przyszłości, takich jak transformacja Grupy Bosch i jej przyszła strategia cyfryzacji (w tym koncepcja Internetu rzeczy, Internet of Things), a także odpowiedni rozdział środków” - wyjaśnia dr Stefan Hartung, członek zarządu Bosch odpowiedzialny w Grupie za oddziały technologii energetycznych i budowlanych oraz technologii przemysłowych.

„Korzyści z tej decyzji odczują zarówno dział PA, jak i Grupa Bosch. Ten pierwszy po reorganizacji będzie w stanie lepiej adaptować się do zróżnicowanych potrzeb rynku MiŚP, zaś Bosch będzie mógł skoncentrować się w pełni na nadchodzącej głębokiej transformacji” - dodaje Hartung.

Ze względu na zaawansowanie technologiczne, nowatorskie podejście do biznesu oraz efektywność jego pracowników, oddział maszyn opakowaniowych Grupy Bosch cieszy się doskonałą reputacją wielu branż, dla których pracuje. Jego innowacyjne rozwiązania są regularnie nagradzane.

„Moi koledzy z egzekutywy zarządu i ja sam jesteśmy pewni przyszłego sukcesu biznesowego. Jesteśmy jedną z największych firm w naszej branży, a droga, którą podążamy, z pewnością jest właściwa. Nadal będziemy silnym i stabilnym oddziałem, dostarczającym klientom doskonałe rozwiązania i usługi – również po zmianie właściciela” - przekonuje dr Stefan König, prezes zarządu działu Robert Bosch Packaging Technology. „PA zawsze zachowywała dużą niezależność w ramach Grupy Bosch i w przyszłości będzie w stanie jeszcze lepiej reagować na wymogi przemysłu opakowaniowego”.

Na podstawie informacji Grupy Bosch opracował TK