Branża etykietowa wzywa do rozwiązania sporu w UPM
16 Feb 2022 09:00

Europejskie stowarzyszenie producentów etykiet samoprzylepnych FINAT oraz dziewięć krajowych organizacji etykietowych działających w 15 krajach w całej Europie wydało oświadczenie, w którym wspólnie wyrażają zaniepokojenie negatywnym wpływem decyzji o kontynuowaniu strajku w papierniach UPM ogłoszonej przez Fiński Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Papierniczego. Strajk, który rozpoczął się 1 stycznia br. w zakładach UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers i UPM Raflatac w Finlandii, został przedłużony o kolejne trzy tygodnie, do 12 marca br. Obecnie około 200 członków związku pracuje jedynie przy zadaniach o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa, takich jak elektrownie i oczyszczalnie ścieków.

Organizacje ostrzegają, że dalszy niedobór papierów do produkcji podkładów do etykiet i papierów do produkcji materiałów wierzchnich może w wyniku „reakcji łańcuchowej” spowodować daleko idące reperkusje dla:

  • - ciągłości produkcji etykiet i opakowań wąskowstęgowych;

  • - dostaw etykiet samoprzylepnych dla klientów z branży FMCG, zwłaszcza z sektora spożywczego i farmaceutycznego;

  • - dystrybucji oznakowanych towarów do sklepów i konsumentów, co odbije się na 500 milionach konsumentów w całej Europie.

Obecnie europejskie przemysł etykietowy zużywa rocznie ok. 8 mld metrów kwadratowych samoprzylepnych materiałów etykietowych, z których powstaje ok. 240 mld etykiet wykorzystywanych w wielu sektorach: spożywczym i napojowym, zdrowia i higieny osobistej, medycznym, artykułów gospodarstwa domowego i chemii gospodarczej, transportowym i logistycznym, sprzedaży detalicznej, elektronicznym, motoryzacyjnym i wielu innych.

Etykiety otaczają nas zewsząd. Ich unikalny potencjał – dekoracyjny (są nośnikiem informacji na temat marki i produktu), identyfikacyjny (poprzez niepowtarzalne numery artykułów, kody kreskowe, kody RFID, daty przydatności do spożycia etc.) oraz funkcjonalny (zamknięcia, wskaźniki temperatury, urządzenia zapobiegające fałszerstwom), przyniosło im reputację krytycznego elementu infrastruktury europejskich gospodarek, o czym mogliśmy się przekonać podczas kryzysu Covid-19 w latach 2020 i 2021.

Trwający od ponad miesiąca strajk już spowodował poważne opóźnienia w łańcuchu dostaw, a czas realizacji zamówień przekracza obecnie trzy miesiące. Dalsze kontynuowanie strajku może doprowadzić do ogólnoeuropejskiego zastoju w łańcuchach dostaw w najbliższych kilku tygodniach, co spowoduje poważne konsekwencje dla europejskiego ożywienia gospodarczego i nasili obecne tendencje inflacyjne.

Finat i krajowe stowarzyszenia producentów etykiet są zdania, że cele strajku są nieproporcjonalne wobec trwałych szkód, które mogą powstać, jeśli będzie on kontynuowany. Dlatego wzywają wszystkich zainteresowanych (pracodawców, związki zawodowe i władze) do wzięcia pod uwagę europejskich implikacji makroekonomicznych tego sporu oraz do uznania własnej odpowiedzialności wobec szerszej społeczności europejskiej przy rozwiązywaniu tego sporu.

Branża etykiet i opakowań wąskowstęgowych obejmuje rozbudowaną sieć około 3 tys. wyspecjalizowanych dostawców etykiet i produktów do etykietowania, zatrudniających łącznie prawie 100 tys. pracowników w Europie. Finat i dziewięć krajowych stowarzyszeń etykietowych reprezentują razem ponad 1000 firm etykietowych, a ich wspólny udział w rynku obejmuje przeszło 75% całkowitej wielkości rynku w Europie.

Opracowano na podstawie informacji FINAT

error: Kopiowanie zabronione!