Coca-Cola realizuje wizję Świata Bez Odpadów
18 Dec 2018 08:57

Firma Coca-Cola ogłosiła zawarcie nowej umowy dotyczącej udzielenia kredytu Ioniqa Technologies (Holandia), aby usprawnić rozwój własnościowej technologii Ioniqa służącej do produkcji wysokiej jakości materiału PET z trudno przetwarzalnych odpadów plastikowych. Umowa zakłada przyspieszenie rozwoju i wdrożenie wysokiej jakości odzyskiwanego materiału PET do użycia w butelkach Coca-Cola Company.

Inwestycja ta wspiera globalną wizję firmy, polegającą na dążeniu do świata bez odpadów, obejmującą cel stworzenia opakowania składającego się przynajmniej w 50% z materiału odzyskanego do roku 2030. Nowa technologia wspiera obiegowe gospodarowanie tworzywami sztucznymi, pozwalając na recykling opakowań takich jak kolorowe butelki PET, które mogły nie podlegać przetwarzaniu, i wytwarzanie wysokiej jakości opakowań odpowiednich do kontaktu z żywnością.

Zawarta umowa ma na celu szybsze osiągnięcie skalowalności technologii Ioniqa dla materiału PET. Ioniqa stworzyła własnościową technologię pozwalającą na recykling trudno przetwarzalnych materiałów zawierających PET i wytwarzanie bloków oczyszczonego polimeru, które może być następnie formowany w wysokiej jakości PET. Technologia została zweryfikowana w skali demonstracyjnej przez partnerów w łańcuchu wartości, a w Holandii budowany jest zakład o pow. 10 km2, którego odbiór ma nastąpić w roku 2019.

„Nasza inwestycja w nowe i pionierskie technologie recyklingu to znaczący krok
w kierunku zamknięcia obiegu w gospodarowaniu PET” – powiedział Robert Long, Dyrektor ds. Innowacji w The Coca-Cola Company. „Planujemy kontynuację inwestycji w dobre partnerstwa i inicjatywy – jak w przypadku Ioniqa – aby wspierać naszą wizję świata bez odpadów”.

„Partnerstwo z The Coca-Cola Company jest kolejnym potwierdzeniem naszego dążenia do wdrożenia tego wyjątkowego procesu recyklingu trudno przetwarzalnych odpadów PET w wysokiej jakości materiał odpowiedni do kontaktu z żywnością” – stwierdził Tonnis Hooghoudt, CEO firmy Ioniqa. „Proces stworzony przez Ioniqa pozwala uzyskać znaczny stopień odzyskania i ponownego użycia materiałów z tworzyw sztucznych, które w innym przypadku nie zostały by przetworzone, oraz wytworzenie wysokiej jakości PET odpowiedniego do kontaktu z żywnością. Uruchomienie naszej fabryki w przyszłym roku będzie kolejnym krokiem
w transformacji trudno przetwarzalnych materiałów PET w szeroko stosowany materiał z recyklingu, co wspiera wizję firmy Coca-Cola”.

Źródło: Coca-Cola