Długoterminowa umowa o współpracy Neste i LyondellBasell
17 Jun 2021 11:34

17 czerwca 2021 r. firmy Neste i LyondellBasell ogłosiły zawarcie długoterminowej umowy handlowej, na mocy której LyondellBasell będzie zaopatrywał się w Neste RE, surowiec firmy Neste, który został wyprodukowany w 100% z surowców odnawialnych pochodzących ze źródeł biologicznych, takich jak oleje odpadowe i resztkowe oraz tłuszcze. Surowiec będzie przetwarzany w polimery w procesie krakingu w należącym do LyondellBasell zakładzie w niemieckim Wesseling i sprzedawany pod marką CirculenRenew.

Cieszymy się, że nasze strategiczne związki z LyondellBasell zostały wzmocnione dzięki tej długoterminowej umowie handlowej. Wraz z LyondellBasell dzielimy zarówno ducha innowacyjności, jak świadomość pilnej potrzeby aktywnego przyczyniania się do przeciwdziałania zmianom klimatu i przyspieszenia przejścia na biogospodarkę obiegu zamkniętego. Wspólnie napisaliśmy historię łącząc siły w 2019 roku przy pierwszej w świecie produkcji na skalę komercyjną biopropylenu i biopolietylenu o zweryfikowanej zawartości surowców odnawialnych. Z niecierpliwością czekam na kolejne kamienie milowe, które możemy wspólnie osiągnąć w branży - mówi Mercedes Alonso, wiceprezes wykonawczy ds. polimerów i chemikaliów odnawialnych w firmie Neste.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wspólnie z firmą Neste możemy przybliżyć naszych klientów o krok do tworzenia bardziej zrównoważonych produktów końcowych - mówi Richard Roudeix, starszy wiceprezes LyondellBasell ds. olefin i poliolefin na Europę, Bliski Wschód, Afrykę i Indie. Rozszerzona współpraca z Neste jest ważnym elementem naszego wielowymiarowego podejścia do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Od początku tego roku poczyniliśmy już kilka znaczących kroków w tym kierunku, wśród których należy wymienić niedawne wprowadzenie na rynek naszej rodziny produktów Circulen oraz certyfikat ISCC PLUS, który uzyskaliśmy dla naszych europejskich zakładów polimerów.

Dzięki współpracy firmy Neste i LyondellBasell wspólnie przyczyniają się do rozwoju europejskiego rynku bardziej ekologicznych polimerów i rozwiązań chemicznych. Zapewniając ciągłość dostaw znacznych ilości polimerów odnawialnych produkowanych na skalę przemysłową z surowców pochodzenia biologicznego firmy chcą umożliwić markom zorientowanym na zrównoważony rozwój opracowywanie produktów i ofert bardziej przyjaznych dla środowiska.

W kwietniu 2021 r. LyondellBasell wypuścił na rynek rodzinę produktów Circulen. Linia produktów CirculenRenew tej firmy zawiera polimery produkowane z surowców odnawialnych, natomiast polimery wykonane z materiałów pozyskanych w procesach recyklingu mechanicznego są sprzedawane pod marką CirculenRecover, a te powiązane z zaawansowanym (molekularnym) recyklingiem jako CirculenRevive.

Opracowano na podstawie informacji firmy LyondellBasell