DS Smith zaprezentował 9 długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju
30 Jul 2018 10:15

Świat się zmienia. Ewoluujące zwyczaje konsumentów oraz nowe technologie przekształcają sposoby, w jakie kupujemy oraz stosujemy zarówno produkty, jak i usługi. Rozwój e-handlu wypierającego konwencjonalne sklepy, konsumenci zorientowani na zrównoważony rozwój oraz stale rosnąca populacja naszego globu definiują na nowo cykl dostaw. Opakowania muszą adaptować się do tych globalnych trendów.

DS Smith zaprezentował swoją Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2018. Wszechstronny raport, który koncentruje się na drodze firmy ku ograniczeniu skutków operacyjnych, opisuje kluczowe trendy w branży, nieprzewidywalne wyzwania oraz dzieli się najlepszymi praktykami w tworzeniu wartości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Od projektowania produktów i innowacyjności aż po pozyskiwanie surowców, działania produkcyjne, konsumenckie cykle dostaw oraz recykling zużytych produktów: raport szczegółowo analizuje zaangażowanie DS Smith w zrównoważony rozwój.

W poprzednim raporcie DS Smith znalazła się zapowiedź pełnego przeglądu prośrodowiskowych działań firmy, która zdołała znacznie wyprzedzić w czasie swoje cele związane z wodą, energią i odpadami. Teraz DS Smith zaprezentował dziewięć nowych, ambitnych i długoterminowych celów, które mają uczynić firmę liderem zrównoważonego rozwoju. Pełna lista celów jest dostępna na stronie: www.dssmith.com/company/sustainability.

Wśród zobowiązań, które podjął DS Smith, znalazły się m.in. poprawa rankingu EcoVadis (instytucji, która przeprowadza oceny w zakresie zrównoważonego rozwoju dostawców dla globalnych łańcuchów dostaw) oraz przygotowanie nowego dokumentu zawierającego szczegółowe podsumowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Na wspomnianej liście znalazła się również informacja na temat udanych działań DS Smith w zakresie końcowego recyklingu oraz produkcji papieru, w tym 8,3% zmniejszenie całkowitej emisji CO2 przez dział recyklingu, a także 4,5% wzrost (rok do roku) w ilości energii produkowanej i eksportowanej przez jej papiernie (884 GWh).

Sprofilowano również zaangażowanie DS Smith w rozwiązywanie globalnego problemu odpadów po kubkach na napoje, którym zajmuje się dział Recyklingu i Papieru poszukujący sposobów, jak poddać recyklingowi 2,5 mld kubków na kawę zużywanych co roku w samej Wielkiej Brytanii.

Raport informuje również o zaangażowaniu firmy w produkcję całkowicie odzyskiwalnych lub nadających się w pełni do recyklingu opakowań do 2025 r. Prócz spraw operacyjnych i środowiskowych raport zajmuje się również kwestiami społecznościowymi, bowiem ludzie i wspólnoty są kluczowym elementem strategii zrównoważonego rozwoju (tutaj główne wyzwania to osiągnięcie zerowego poziomu wypadków oraz ambicja zaangażowania wszystkich zakładów DS Smith w działania, które ulepszają działanie lokalnych społeczności).

Na podstawie informacji DS Smith opracował TK