Folie API Foilmakers z certyfikatem EcoVadis Bronze
1 Jan 1970 09:01

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Firma API Foilmakers poinformowała, że pełne portfolio jej folii zostało – po raz pierwszy – poddane certyfikacji EcoVadis w kontekście ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. W rankingu za rok 2023 brytyjski producent uzyskał status „Bronze”, plasując się w górnej połówce firm ocenianych przez tę organizację.

Jak podkreśla API Foilmakers, jej starania w kontekście proekologiczności realizowanej produkcji zostały poddane niezależnej, zewnętrznej weryfikacji ze strony EcoVadis, pod raz pierwszy w historii przedsiębiorstwa. Firma dodaje, że status „Bronze” nie tylko potwierdza realizowaną przez nią politykę zrównoważonego rozwoju, ale też stanowi motywację do dalszych działań w tym kierunku. W ostatnich latach API Foilmakers podjęła szereg inicjatyw mających uczynić bardziej proekologicznymi dla środowiska nie tylko wytwarzane folie, ale też procesy z tym związane czy ich utylizacją. Wśród zrealizowanych już i stale udoskonalanych działań firma wymienia m.in: lepszą ocenę dostawców pod względem proekologiczności; redukcję energii zużywanej w codziennej działalności; optymalizację transportu w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz znaczące obniżenie ilości odpadów, powstałych w trakcie procesów produkcyjnych.

EcoVadis to największa na świecie i – jak podkreśla API Foilmakers – najbardziej wiarygodna organizacja dokonująca oceny przedsiębiorstw z różnych branż pod względem ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od czasu powstania w 2007 roku, eksperci EcoVadis dokonali oceny ponad 100 tys. firm z całego świata.

Model oceny – co również podkreśla API Foilmakers – jest bardzo szeroki i uwzględnia zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, kwestiami pracowniczymi i prawami człowieka, etyką zawodową oraz zrównoważonym raportowaniem. Ocenie można więc poddać w sposób kompleksowy całość działań, realizowanych przez daną firmę w kontekście szeroko rozumianego sustainability.

Opracowano na podstawie informacji firmy API Foilmakers