Nowa koalicja promuje naturalne polimery jako substytuty plastiku
1 Jan 1970 10:53

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Firmy Xampla, Notpla, Loliware, Traceless, MarinaTex, Zerocircle i PlantSea utworzyły Grupę Polimerów Naturalnych (Natural Polimer Group) i zachęcają decydentów, aby w trakcie 3. sesji (INC-3) Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego UPEP uznali naturalne materiały polimerowe za cenne aktywa w walce z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi.

Koalicja zrzeszająca branżowych graczy z Europy, Indii i Stanów Zjednoczonych zamierza promować rośliny, wodorosty i inne naturalne materiały jako główne rozwiązanie pozwalające wycofać niepotrzebne tworzywa sztuczne i przezwyciężyć kryzys związany z odpadami z tworzyw sztucznych.
W związku z rozpoczynającą się w przyszłym tygodniu w Nairobi trzecią rundą negocjacji Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego w sprawie Traktatu Plastikowego ONZ (UN Plastic Treaty), grupa proponuje trzy strategie dotyczące prawnie wiążącego instrumentu w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Wzywa do jasnej definicji tworzyw sztucznych i substytutów innych niż tworzywa sztuczne, wraz z rozszerzonymi kryteriami obiegu zamkniętego - z których oba powinny uwzględniać korzyści płynące z naturalnych polimerów po zakończeniu ich cyklu życia. Powinno to zostać poparte rozszerzonymi systemami odpowiedzialności producenta, podatkami, opłatami i/lub innymi ambitnymi zasadami i zachętami do eliminacji tworzyw sztucznych tam, gdzie nie są one potrzebne.
Sygnatariusze oczekują, że te kroki zachęcą do produkcji i stosowania naturalnych rozwiązań polimerowych z „obfitych” zasobów odnawialnych - bezpieczniejszego i bardziej zrównoważonego rozwiązania.

Członkowie koalicji mają nadzieję, że ich współpraca pomoże w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym wolną od zanieczyszczeń i zapraszają innych innowatorów, firmy, badaczy i organizacje pozarządowe do angażowania się w ich inicjatywę.
Zebraliśmy się razem, aby zademonstrować ogromny potencjał materiałów pochodzenia naturalnego w przekształcaniu branż zależnych od konwencjonalnych i jednorazowych tworzyw sztucznych - powiedział Pierre Paslier, współzałożyciel Notpla. Nasza grupa będzie głosem tej wschodzącej branży i przyspieszy włączanie naturalnych polimerów do wielu sektorów i zastosowań.

Zawarty obecnie globalny traktat jest kluczową szansą na skoordynowanie ambitnych działań mających na celu rozwiązanie kryzysu związanego z plastikiem. Wzywamy decydentów politycznych do wykorzystania tej okazji na wspieranie naturalnych rozwiązań jako kluczowego rozwiązania pozwalającego całkowicie uniknąć odpadów z tworzyw sztucznych i zanieczyszczeń, zamiast polegania wyłącznie na recyklingu lub ponownym użyciu plastiku.

Alexandra French, dyrektorka generalna Xampla, dodała: Jesteśmy dumni z uruchomienia Natural Polymers Group, by wspólnie opowiadać o potencjale naturalnych materiałów w dziele eliminacji tworzyw sztucznych. Nasze materiały Morro są realnym i gotowym do wprowadzenia na rynek rozwiązaniem o możliwościach, których nigdy nie będą mieć tworzywa. Wzywamy tych, którzy opracowują Traktat, aby uznali naturalne polimery za istotną część przyszłości wolnej od plastiku.

Opracowano na podstawie informacji serwisu Packaging Portal