Opakowania z tektury falistej: wiele rynków, wspólny potencjał
1 Jan 1970 11:52

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Na branżę opakowań z tektury falistej wpływa szereg globalnych trendów, z których każdy jest napędzany lokalnymi działaniami, innowacjami i przepisami. Organizacje TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry, Techniczne Stowarzyszenie Branży Celulozy i Papieru) oraz AICC (Association of Independent Corrugated Converters, Stowarzyszenie Niezależnych Przetwórców Tektury) połączyły swe siły z ACCCSA (Asociación de corrugadores del Caribe, Centro y Sur América; Karaibskie, Środkowo- i Południowoamerykańskie Stowarzyszenie Producentów Tektury Falistej) oraz serwisami branżowymi Converter IT i Corruga Expert, przy opracowaniu raportu podsumowującego obecny stan tej branży na świecie.

Ukraina: Odporność w obliczu konfliktu

Przemysł tektury falistej na Ukrainie stanął w obliczu bezprecedensowych wyzwań w momencie wybuchu wojny z Rosją, która głęboko naznaczyła ten kraj. W sytuacji, w której zniszczeniu uległo około 35-40% mocy produkcyjnych, a znaczna część pracowników zginęła lub została wcielona do armii, ukraińscy producenci tektury falistej muszą radzić sobie z licznymi trudnościami.

Wynikająca z wojny utrata w wielu kluczowych zakładów produkcyjnych i nawet 30% wykwalifikowanej siły roboczej znacząco wpłynęły na lokalne możliwości wytwórcze. Co więcej, konieczność priorytetowego traktowania środków bezpieczeństwa powoduje częste przerwy w produkcji, dodatkowo ograniczając wydajność operacyjną fabryk.

W tych trudnych czasach zahamowano finansowanie nowych projektów i odłożono na później długoterminowe działania dla zrównoważonego rozwoju. Każda firma finansuje się sama – powiedział Igor Tkalenko, redaktor portalu Corruga.Expert. Bardzo trudno uzyskać odroczenie płatności od europejskich parterów, ponieważ wszyscy postrzegają ukraińskich wytwórców jako niestabilnych – dzisiaj są, jutro może ich nie być.

Pomimo tych problemów Ukraińcom nie brakuje determinacji i nauczeni historycznym doświadczeniem walczą o pokonanie obecnego kryzysu, nawet w warunkach rosnącej liczby ofiar trwającego konfliktu.

Chociaż popyt na opakowania w samej Ukrainie znacząco spadł, zapotrzebowanie na opakowania lokalnych producentów sprzedających swoje towary za granicą napędza popyt na wysokiej jakości materiały opakowaniowe. To opakowania produktów na eksport pomagają dzisiaj przetrwać ukraińskim producentom tektury falistej – podkreśla Tkalenko. Jeszcze jedno koło ratunkowe rzuca im rozwój handlu internetowego.

Stany Zjednoczone: działalność przenosi się bliżej domu

W odpowiedzi na globalne zakłócenia wzmaga się tendencja do lokalizowania łańcuchów dostaw opakowań i zakładów produkcyjnych z powrotem na terenie Stanów Zjednoczonych. W ten schemat wpisuje się tworzenie nowych zakładów wytwórczych i dostosowywanie istniejących w celu radzenia sobie z problemami w łańcucha dostaw, obniżania kosztów transportu, zaspokajania potrzeb regionalnych konsumentów i utrzymywania wysokich standardów jakości.

W badaniu Kearney's Reshoring Index Survey 2022 aż 96% dyrektorów generalnych przyznało się, że poważnie zastanawia się nad reshoringiem (czyli przeniesieniem działalności z zagranicy ponownie do własnego kraju), już rozpoczęło ten proces lub go zakończyło. W sytuacji, w której północnoamerykańskie firmy relokują swoją działalność na ojczystą ziemię, przed producentami opakowań z tektury otwierają się nowe perspektywy współpracy.

Dzięki takiej lokalizacji działalności firmy produkujące tekturę falistą mogą sprawniej dostarczać rozwiązania opakowaniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, których wymaga rynek amerykański - powiedział Larry N. Montague, prezes i dyrektor generalny TAPPI. Dzięki ściślejszej integracji z krajowymi producentami firmy współtworzą rozwiązania opakowaniowe, które są zgodne z celami produkcyjnymi klientów.

Schemat, w którym producenci opakowań i pakowanych produktów działają na tym samym obszarze, nie tylko upraszcza łańcuchy dostaw, ale dodatkowo znacznie ogranicza wysiłki logistyczne i kosztowe. Z punktu widzenia zarówno dostawców, jak i producentów, przeniesienie produkcji bliżej konsumentów końcowych wzmacnia wydajność i zrównoważony rozwój, ograniczając zarówno poziom emisji CO2, jak również upraszczając sieci dystrybucyjne – dodał prezes AICC Michael D’Angelo.

Ameryka Łacińska i Południowa: Nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska sprzyjają opakowaniom z tektury falistej

Rynki tektury falistej w Ameryce Łacińskiej i Południowej odnotowują silny wzrost, napędzany niedawnymi globalnymi inwestycjami w regionie, związanymi z jego strategicznym położeniem geograficznym, obfitością surowców oraz wzrostem gospodarczym.

Przykładowo w 2022 r. opakowaniowy gigant, firma WestRock, zakupiła meksykańskiego producenta Grupo Gondi, realizując plany wzmocnienia swojej obecności w tym regionie. Przygotowany przez firmę Kearny 2024 Reshoring Index informuje, że Meksyk stał się największym eksporterem do USA, co jest efektem ubocznym skracania przez Stany Zjednoczone łańcuchów dostaw.

Wspomniany rozwój nie wpływa negatywnie na realizację inicjatyw ekologicznych. Rządy krajów Ameryki Łacińskiej i Południowej wdrażają coraz surowsze standardy prawa z myślą o promowaniu zrównoważonego rozwoju, zachęcania firm do innowacyjności oraz wdrażania „zielonych” praktyk. Takie legislacyjne zmiany mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu opakowań na środowisko i otwierają nowe szanse rynkowe przed opakowaniami z tektury.

Zrównoważony rozwój jest przedmiotem ciągłej troski w branży - powiedział Andrea Morra, dyrektor generalny ACCCSA. Nasz region coraz częściej przyjmuje przepisy dotyczące ochrony środowiska, a Kolumbia, Chile i inne kraje już egzekwują regulacje ograniczające stosowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Przepisy te skutkują wzrostem zainteresowania tekturą falistą jako materiałem opakowaniowym preferowanym z uwagi na swoją ekologiczność.

Wspomniane przepisy środowiskowe są w dużej mierze skutkiem rosnącego globalnego zainteresowania konsumentów kwestiami ochrony przyrody, zachęcając poszczególnych dostawców i producentów do przyjęcia dodatkowych praktyk promujących zrównoważony rozwój, w tym odpowiednich certyfikatów i metod redukcji odpadów.

Włochy: nowe przepisy wywierają presję na przemysł tektury falistej

W nadchodzących latach Włochy będą musiały zmierzyć się z konsekwencjami europejskiego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR), nowego aktu prawnego Unii Europejskiej, które wymaga od krajów UE ustalenia celów w zakresie redukcji odpadów, a od przedsiębiorstw ponownego wykorzystania opakowań i zakazu stosowania niektórych rodzajów opakowań jednorazowych.

Nowe przepisy nakładają presję na europejską branżę tektury falistej, pomimo wysokiego poziomu recyklowalności tego materiału opakowaniowego oraz powszechnego postrzegania go jako zrównoważonego - powiedział Andrea Spadini, redaktor naczelny magazynu Converter IT.

Jednocześnie Włochy nadal promują korzyści dla środowiska wynikające ze stosowania tektury falistej, czego dowodem jest certyfikat Made Green in Italy (MGI). Włoska Grupa Producentów Tektury Falistej (GIFCO) nawiązała współpracę z Bestack - włoskim otwartym konsorcjum producentów tektury falistej stworzonym w celu wspierania badań i innowacji w branży – z myślą o ustanowieniu branżowych punktów odniesienia zgodnych z PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules).

Pomimo nowej presji Włochy pozostają jednym z najsilniejszych graczy na globalnym rynku tektury falistej, z wyraźnym wzrostem w kluczowych sektorach. Sektor spożywczy - owoce i warzywa, produkty świeże i przetworzone, napoje, ryby, mięso i kurczaki - będzie siłą napędową, segmentem, w którym opakowania z tektury falistej już teraz mają duży rynkowy udział – dodał Spadini.

Duże możliwości rozwoju branży pojawią się również dzięki naciskom płynącym ze strony handlu elektronicznego. Wzrost ten wynika z postępującej zmiany preferencji konsumentów, którzy chętniej wybierają opakowania z celulozy, uważane za bardziej zrównoważone dla planety i społeczeństwa.

Opracowano na podstawie informacji serwisu Packaging Europe