Przyszłość zbiórki puszek aluminiowych
1 Jan 1970 09:45

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

System kaucyjny, który w Polsce ma obowiązywać od 2025 roku, obejmie swoim zasięgiem między innymi aluminiowe puszki po napojach. W aktualnie funkcjonującym, nie uwzględniającym kaucji systemie zbiórki odpadów puszka napojowa notuje bardzo wysoki - 80 procentowy - poziom recyklingu. To miedzy innymi zasługa funkcjonujących od ponad 20 lat podmiotów specjalizujących się w pozyskiwaniu, przerobie i logistyce tego cennego odpadu na terenie całego kraju. Firmy te posiadają nie tylko świetnie funkcjonującą infrastrukturę, ale również długoletnie doświadczenie oraz bogaty know-how. Warto zatem, by już na etapie planowania systemu kaucyjnego uwzględnić pełne wykorzystanie istniejącego, ogromnego i rozwiniętego potencjału oraz doświadczenia w procesach złomowania i logistyki puszki po napojach. Dzięki temu będzie można zoptymalizować koszty organizacji i inwestycji w infrastrukturę przetwarzania tego odpadu dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach – informuje Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL.

Corocznie w Polsce, w przeliczeniu na tonaż, wprowadzonych jest ok 65 tys. ton aluminiowych puszek napojowych. To bardzo duża wartość, często nieporównywalna do innych krajów, gdzie system kaucyjny już funkcjonuje. Warunkiem sprawnego wdrożenia i funkcjonowania systemu kaucyjnego przy tak dużej masie tego opakowania i na terenie tak dużego kraju, jakim jest Polska, jest zapewnienie efektywnych procesów przerobu, w efekcie których przygotowane do recyklingu puszki wysyłane są bezpośrednio do hut. Sieć zorganizowana w dużej mierze przez producentów puszek napojowych posiada łącznie kilkadziesiąt zakładów, wyspecjalizowanych w przygotowaniu puszki do recyklingu, pokrywających zasięgiem swojego działania teren całego kraju i przetwarzających tysiące ton odpadu puszki aluminiowej miesięcznie. Współpraca przyszłych podmiotów odpowiedzialnych za system kaucyjny z obecnymi firmami przetwarzającymi odpad puszki aluminiowej wydaje się być najbardziej logicznym i pożądanym kierunkiem budowania systemu kaucyjnego w Polsce – zarówno z perspektywy ochrony środowiska, jak i optymalizacji kosztów inwestycji. Kierunek ten nie tylko ułatwi sprawne wdrożenie systemu, ale jednocześnie zapewni najbardziej ekonomiczny recykling puszki, pozyskiwanej w nowym systemie kaucyjnym. Połączmy zatem i wykorzystajmy w pełni to co już efektywnie funkcjonuje, z tym co trzeba będzie w nowym systemie jeszcze stworzyć.

Zgodnie z projektowanymi przepisami system kaucyjny na opakowania ma realizować ambitne cele zbierania, wynoszące od 77% w 2025 roku aż po 90% począwszy od 2029 roku. Warto podkreślić, że poziom 90% to dla puszki tylko dodatkowe 10 punktów procentowych. Natomiast obecna infrastruktura w przypadku pełnego wykorzystania jej potencjału, jest w stanie efektywnie zagospodarować nawet 100% puszki napojowej!

Puszki zebrane w systemie kaucyjnym wciąż powinny być przeznaczane wyłącznie do produkcji nowych puszek. Dzięki temu huty aluminium produkujące blachę będą mogły zagwarantować swoim odbiorcom materiał pochodzący faktycznie z recyklingu, minimalizując zużycie surowców naturalnych. Użycie złomu puszki na inne mniej wymagające produkty spowodowałoby w praktyce ich bezpowrotne wypadnięcie z obiegu zamkniętego.

Opracowano na podstawie informacji Fundacji RECAL

error: Kopiowanie zabronione!