Raport “Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym” już dostępny
1 Jan 1970 13:48

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Plastics Europe, europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych, opublikowało dziś (w czwartek 28 kwietnia) raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie”, który zawiera szczegółową analizę obiegu tworzyw sztucznych uwzględniającą produkcję, przetwórstwo, konsumpcję, gospodarkę odpadami, recykling oraz wykorzystanie recyklatów w Europie w 2020 r.

Wnioski raportu posłużą jako fundament zintensyfikowanego dialogu z interesariuszami i działań w kierunku przejścia przemysłu tworzyw sztucznych na obieg zamknięty oraz osiągnięcia celów w zakresie neutralności klimatycznej określonych do 2050 r. Oprócz pozytywnych zmian, publikacja sygnalizuje potrzebę przyspieszenia postępów w dążeniu do cyrkularności.

Po niedawnej publikacji raportu SYSTEMIQ „ReShaping Plastics” i propozycji działań ogłoszonych przez Plastics Europe w celu przyspieszenia przejścia szeroko rozumianego europejskiego systemu tworzyw sztucznych na cyrkularność i zeroemisyjność, nowa publikacja przedstawia analizę tworzyw sztucznych w całym cyklu życia na podstawie europejskich danych za rok 2020. Pomaga również śledzić postępy w osiąganiu wyższych poziomów recyklingu i zawartości recyklatów oraz ocenić sytuację w odniesieniu do europejskich celów i zadań określonych w PPWD i CPA.

Uwzględniając wyjątkową sytuację w roku 2020, produkcja recyklatów pochodzących z odpadów pokonsumenckich wzrosła o 12% w porównaniu z 2018 r. Ich wykorzystanie w nowych produktach wzrosło o 15%, osiągając 4,6 mln ton, wyznaczając wzrostowy trend poziomów cyrkularności w systemie tworzyw sztucznych.

W raporcie podkreślono, że ilość pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych kierowanych do zakładów recyklingu również wzrosła o 8% w porównaniu z danymi z 2018 r., osiągając wskaźnik recyklingu na poziomie 35%. W dalszym jednak ciągu aż 65% pokonsumenckich odpadów tworzyw trafiło na składowiska lub zostało spalone z odzyskiem energii.

Raport wskazuje ponadto, że europejski wskaźnik recyklingu dla opakowaniowych odpadów tworzyw wyniósł 46% (liczony zgodnie z poprzednią metodologią wg PPWD), w porównaniu do 42% w 2018 r. Co równie optymistyczne, dane dotyczące zawartości recyklatów pokazują, że w latach 2018-2020 ilość recyklatów wykorzystywanych w produktach opakowaniowych wzrosła o 43%.

Chociaż dane z 2020 r. pokazują pozytywne zmiany, to raport sygnalizuje również, że dalszy postęp musi zwiększyć tempo, by możliwe było osiągnięcie średnio- i długoterminowych celów w zakresie zamykania obiegu. Z analizy wynika, że do osiągnięcia celów określonych przez PPWD i CPA konieczne jest podwojenie obecnych zdolności recyklingu w Europie. Branża dostrzega i wspiera potrzebę szybszych zmian systemowych. Kontynuowane są inwestycje w nowe technologie: europejscy producenci tworzyw sztucznych planują zainwestować 7,2 mld euro do 2030 r. w recykling chemiczny, jako uzupełnienie recyklingu mechanicznego, co pozwoliłoby wprowadzić na rynek w Europie dodatkowych 3,4 mln ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 2030 r.

Plastics Europe z zadowoleniem przyjmuje planowaną nowelizację unijnej Dyrektywy Odpadowej (EU Waste Framework Directive), która stanowi kluczowy akt prawny regulujący kwestie związane z niezbędnymi inwestycjami i rozwojem zdolności produkcyjnych.

W raporcie wskazano również, że istnieje luka w danych dotyczących wykorzystania tworzyw sztucznych oraz ilości zebranych odpadów. Rozbieżności te częściowo tłumaczy fakt, że niektóre wyroby z tworzyw sztucznych są dalej w użyciu. Priorytetem dla Plastics Europe i firm członkowskich, we współpracy z łańcuchem wartości, będzie dalsze badanie i lepsze poznanie przyczyn występowania tej luki oraz odróżnienie ilości tworzyw rzeczywiście będących w użyciu od odpadów tworzyw, które przypuszczalnie nie zostały zidentyfikowane w różnych strumieniach odpadów.

Podsumowując, raport potwierdza, że dla przyspieszenia postępu w dążeniu do cyrkularności kluczowe jest zintensyfikowanie współpracy z partnerami w łańcuchu wartości oraz stworzenie nowych ram prawnych, które będą większą zachętą do inwestowania i innowacyjności, jednocześnie utrzymując konkurencyjność europejskiego przemysłu w skali globalnej.

Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe, powiedziała: Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym’ to wartościowy raport, który pozwala lepiej zrozumieć dynamikę przepływów tworzyw sztucznych w Europie. Wierzymy, że może on stanowić solidną podstawę do zintensyfikowanego dialogu z naszymi interesariuszami. Jako branża zdajemy sobie sprawę, że do osiągnięcia wyższych poziomów cyrkularności potrzebne są szybsze zmiany systemowe, zwłaszcza, że cyrkularność jest najskuteczniejszą drogą do redukcji emisji w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Uznajemy wagę tego wyzwania i jesteśmy gotowi zwiększyć intensywność i skuteczność dialogu oraz współpracy z administracją i partnerami w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych, by przenieść cyrkularność tworzyw sztucznych na wyższy poziom.

Dr Markus Steilemann, Prezes Plastics Europe, dodał: Chcąc przyspieszyć przejście naszej branży na gospodarkę obiegu zamkniętego w pełnym ujęciu, niezbędne są kompleksowe i kompletne narzędzia. Wzmocnienie recyklingu wymaga usprawnienia zbiórki i sortowania odpadów. Jeszcze zanim staną się wyrobami, tworzywa sztuczne muszą być projektowane z myślą o recyklingu, a ich produkcja musi być niskoemisyjna. W taki właśnie sposób jesteśmy w stanie osiągnąć głębokie zmiany systemowe, których efekt będzie widoczny w całym łańcuchu wartości.

Zapoznaj się z raportem klikając tutaj.

Opracowano na podstawie informacji Plastics Europe

error: Kopiowanie zabronione!