Światowy rekord na maszynie Heidelberg
1 Jan 1970 09:46