UPM Raflatac realizuje cele GOZ
1 Jan 1970 11:37

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Firma UPM Raflatac poinformowała o ogromnym postępie na drodze ku realizacji zamkniętego gospodarowania tworzywami sztucznymi i przyszłości bez paliw kopalnych. Postępy te zostały szczegółowo opisane w raporcie New Plastics Economy Global Commitment 2021 Progress Report przygotowanym przez Fundację Ellen MacArthur i Program Środowiskowy ONZ (UNEP).
Jak podkreślono w raporcie, firma UPM Raflatac kontynuuje rozwój swoich produktów SmartChoice i SmartCircle oraz zwiększa ich sprzedaż. Materiały etykietowe SmartChoice zostały opracowane z myślą o ograniczeniu zużycia materiałów i promowaniu stosowania materiałów pochodzących z recyklingu oraz odnawialnych. Materiały etykietowe SmartCircle wspierają recykling i ponowne wykorzystanie opakowań, a tym samym promują gospodarkę obiegu zamkniętego.
Zmniejszenie ilości niepotrzebnych plastikowych opakowań stanowi priorytet dla UPM Raflatach, zaś dzięki optymalizacji zastosowania surowców firma zaoszczędziła ponad 450 ton folii z tworzyw sztucznych. Niektóre z produktów UPM Raflatac, np. folie PP Lite, mają szczególnie silny związek z redukcją zużycia materiałów, jednak spółka wdraża zasadę redukcji również do swego standardowego asortymentu. Dodatkowo wspiera ona proces przechodzenia na materiały odnawialne, rozszerzając i promując swoją ofertę produktów RAFNXT+ oraz biotworzyw.

Popyt na materiały pochodzące z recyklingu i rozwiązania umożliwiające ich ponowne wykorzystanie znacznie wzrósł. UPM Raflatac angażuje się w opracowywanie rozwiązań i etykiet zmywalnych z większą zawartością materiałów pochodzących z recyklingu, które są odpowiednie i bezpieczne dla różnych zastosowań końcowych. Firma wprowadziła nowe i udoskonalone zmywalne materiały etykietowe RW85C przeznaczone na pojemniki PET oraz wsparła wykorzystanie materiałów zgodne z ideą GOZ, wprowadzając nowy materiał etykietowy PE PCR White TC 85 wykonany z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. UPM Raflatac stworzyła również linię LabelLoop, która – jak twierdzi - jest pierwszym w branży etykietowej rzeczywistym rozwiązaniem realizującym ideę obiegu zamkniętego dla materiałów papierowych.
Przekształcanie odpadów etykietowych w zasoby jest kluczowym elementem gospodarki obiegu zamkniętego. UPM Raflatac rozwinęła własną usługę odzysku RafCycle, która ma obecnie 250 partnerów na całym świecie; firma jest także jednym z głównych uczestników konsorcjum branżowego CELAB (Creating the Circular Economy for Labeling), które zajmuje się recyklingiem odpadów podkładowych i ażurowych w branży etykiet samoprzylepnych.

Przedsiębiorstwo podejmuje działania, by uczynić bardziej zrównoważonymi swoje zakłady produkcyjne. Obecnie sześć spośród jej dziesięciu fabryk jest w pełni zasilana przez elektryczność pochodzącą z odzysku, a trzy z nich – oraz dziewięć terminali dystrybucyjnych – uzyskało certyfikaty zrównoważonego rozwoju od International Sustainability and Carbon Certification Scheme ISCC PLUS. Do certyfikowanych w podejściu opartym na bilansie masy ISCC PLUS produktów UPM Raflatac należą Forest Film oraz PP C-PCR.

Jesteśmy dumni, że jako dostawca uczestniczący w łańcuchu wartości opakowań możemy w przejrzysty sposób informować o krokach, jakie podjęliśmy, aby zapewnić markom i projektantom opakowania dla obiegu zamkniętego. Dla nas, jako sygnatariusza globalnego zobowiązania, postępy opisane w raporcie 2021 Global Commitment Progress Report stanowią kamień milowy - mówi Robert Taylor, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie UPM Raflatac. Wiemy jednak, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chcemy osiągnąć nasze cele do 2025 roku i że konieczne jest znaczne przyspieszenie postępu, aby zrealizować ambicje na 2025 rok. Z niecierpliwością czekamy na nadchodzące wyzwanie.

Opracowano na podstawie informacji firmy UPM Raflatac

error: Kopiowanie zabronione!