Zeroemisyjne cele Mondi zatwierdzone przez SBTi
1 Jan 1970 09:52

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Firma Mondi poinformowała, że inicjatywa Science Based Targets (SBTi) oceniła i zaaprobowała przedstawione przez nią cele dotyczące zeroemisyjności.

Cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) związanych z działalnością Mondi oraz jej łańcucha dostaw (Zakresy 1, 2 i 3) są zgodne z poziomem redukcji wymaganym do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, który, jak wynika z najnowszych badań naukowych, zapobiegnie najbardziej szkodliwym skutkom zmian klimatu. Mondi ogłosiło swoje zobowiązanie dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych do zerowego poziomu netto w styczniu 2022 r. i jest jedną z pierwszych firm z sektora opakowań i papieru, które zatwierdziły ją w SBTi.

Mondi zobowiązała się, że – w porównaniu do roku bazowego 2019 - zmniejszy w najbliższej przyszłości bezwzględną emisję gazów cieplarnianych z Zakresu 1 i 2 o 46,2%, a do 2030 r. emisję z zakresu 3 o 27,5%. Długoterminowym celem firmy jest ograniczenie bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1, 2 i 3 o 90% do 2050 roku. Od 2015 r. Mondi zainwestowało w realizację strategicznych inwestycji energetycznych w swoich zakładach celulozowo-papierniczych ponad 650 mln euro. Firma zaspokaja większość swoich potrzeb na energię dzięki lokalnym elektrowniom, zaś jej celulozownie i papiernie są w dużej mierze samowystarczalne energetycznie.

Raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu na temat globalnego ocieplenia podkreśla potrzebę osiągnięcia zeroemisyjności netto do 2050 r. Ustanowienie opartych na naukowych podstawach celów redukcji emisji to ważny krok wspierający osiągnięcie 13. Celu Zrównoważonego Rozwoju, który dotyczy zapobiegania zmianom klimatycznym i przybliża Mondi ku dekarbonizacji.

Zaaprobowanie naszych - opartych na naukowych podstawach Standardu Net-Zero SBTi - celów zeroemisyjności podkreśla nasze wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz klimatu – mówi Andrew King, dyrektor operacyjny Grupy Mondi. Mondi już dokonało znaczącego postępu, osiągając w 2021 r. 46% redukcję własnych emisji CO2e w stosunku do początkowego poziomu bazowego z 2004 roku. Cieszymy się, że jesteśmy jednymi z pierwszych w naszym sektorze, którzy zatwierdzili cele Net-Zero i uznają, że należy szybko i pilnie podejmować więcej działań na drodze ku niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego.

Opracowano na podstawie informacji firmy Mondi