EUBP: nie wylewać dziecka z kąpielą
25 Oct 2018 11:58

Parlament Europejski zaaprobował raport dotyczący ramowej dyrektywy nt. zanieczyszczenia wód morskich oraz użycia plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku. „Stowarzyszenie European Bioplastics w pełni popiera odejście od gospodarki liniowej ku obiegowej. Biotworzywa zapewniają bardziej zrównoważone rozwiązania dla całej gamy produktów” - powiedział François de Bie, prezes European Bioplastics (EUBP). „Zgadzamy się z potrzebą ograniczenia użycia jednorazowych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych – o ile jest to wykonalne - jednak bez narażania kwestii higieny oraz bezpieczeństwa żywności. W przypadku niektórych rozpatrywanych produktów jednorazowych – w rodzaju talerzyków czy sztućców – certyfikowane, kompostowalne bioplastiki zapewniają w pełni naturalną, podlegającą recyklingowi alternatywę.”

EUBP traktuje decyzję Parlamentu o zakazie użycia sztućców i talerzyków jednorazowych jako niewystarczająco dostosowaną do praktyk konsumpcji żywności w Europie. W określonych sytuacjach i kontekstach – w kantynach, podczas podróży powietrznej albo w trakcie imprez sportowych lub muzycznych – stanowią one nieodzowne i wydajne rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczeństwo i higienę żywności i napojów, a po zużyciu i po zbiórce odpadów i recyklingu możliwość ponownego wykorzystania.

Biodegradowalne i kompostowalne tworzywa sztuczne z odpowiednimi certyfikatami spełniają rygorystyczne wymogi i standardy europejskie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa oraz nadają się do organicznego recyklingu razem z resztkami żywności – głosi komunikat EUBP.

Stowarzyszenie w pełni popiera sugestię PE o wprowadzeniu całkowitego zakazu użycia produktów wykonanych z tworzyw oxo-biodegradowalnych, która wpisuje się we wcześniejsze oświadczenia Parlamentu i Komisji Europejskiej w kontekście Strategii nt. Tworzyw Sztucznych UE.

Na podstawie informacji EUBP opracował TK