FachPack 2018 ustanowił nowe rekordy
28 Sep 2018 13:06

Odbywające się w dniach od 25 do 27 września targi FachPack 2018 przyciągnęły do centrum wystawienniczego NürnbergMesse ok. 45 tys. zwiedzających (w 2016: 41,014), pragnących poszerzyć swą wiedzę na temat innowacji i trendów w branży opakowaniowej. W porównaniu z poprzednią edycją oznacza to ponad 8% wzrost frekwencji, na co duży wpływ miała liczniejsza obecność gości spoza Niemiec. Impreza po raz pierwszy odbyła się w dwunastu halach wystawienniczych, z udziałem 1644 wystawców (2016: 1542), zapewniając wiele okazji do pogłębionych dyskusji nt. opakowań konsumenckich i przemysłowych. Największe zainteresowanie towarzyszyło tematom cyfryzacji, handlu internetowego, wzornictwa opakowań oraz zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy targów już zapowiedzieli, że tematem przewodnim kolejnej edycji w 2019 r. będą opakowania przyjazne środowisku.

„Jestem pod wrażeniem dynamiki i kreatywności, którą obserwowaliśmy w halach wystawowych w trakcie ostatnich 3 dni” - mówi dyrektor FachPack Cornelia Fehlner. „Jest oczywiste, że przemysł opakowaniowy znajduje się w przełomowym momencie. Oprócz wyzwań natury technicznej branżę szczególnie mocno interesuje poszukiwanie inteligentnych opakowań zaspokajających złożone potrzeby, które dodatkowo służą interesom środowiska i konsumenta, a także koncentrują się na kompletnym cyklu produkcyjnym. Innymi słowy, opakowań przyszłości. Na tym skoncentrujemy się na targach FachPack 2019”.

38% gości z zagranicy

Tradycyjnie na targach FachPack najsilniej reprezentowane były firmy opakowaniowe z Niemiec, w tym roku w liczbie 1023 wystawców. „Mimo tego można zauważyć wyraźny trend 'europeizacji' tych targów” - z satysfakcją notuje Fehlner. Liczba nie niemieckich wystawców sięgnęła w tym roku 38%.

Licznie przybyły na targi firmy z krajów sąsiadujących (lub bliskich geograficznie), zwłaszcza z Włoch, Holandii, Polski, Szwajcarii, Czech, Austrii i Turcji. 98% zwiedzających wyraziło satysfakcję z poziomu produktów i usług prezentowanych na FachPack – jak wynika z wyników badania przeprowadzonego przez niezależny instytut badawczy.

Profesjonaliści dopisali: 90% decydentów w Norymberdze

W gronie zwiedzających znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele sektorów żywności i napojów, technologii farmaceutycznych i medycznych, kosmetycznego, chemicznego i automotive. Ok. 90% z nich deklaruje udział w podejmowaniu ważnych decyzji (odnośnie zakupów lub zaopatrzenia) w swych firmach. Ok. połowa zajmuje wyższe stanowiska, a nie mniej niż jedna na pięć wchodzi w skład ścisłego kierownictwa.

Produkty i usługi odzwierciedlają łańcuch procesów pakowania

Po raz kolejny na FachPack prezentowano wszechstronną gamę produktów i usług wykorzystywanych na każdym etapie łańcucha życia opakowań: od materiałów i maszyn do ich produkcji, przez druk i wykańczanie, aż po systemy i usługi logistyczne. Największy udział przypadł materiałom opakowaniowym (papier, tektura, tworzywa sztuczne i szkło) oraz osprzętowi (etykiety, plomby), które na stoiskach zaprezentowało 780 wystawców. Techniczne aspekty produkcji opakowań – innymi słowy maszyny do produkcji i obróbki opakowań, technologie etykietowania i znakowania, a także urządzenia do testowania, kontrolowania i recyklingu, były pokazywane na stoiskach 560 firm. 270 wystawców zaprezentowało produkty i usługi powiązane z logistyką, a zatem służące do przechowywania, ładowania i transportu opakowań. Wreszcie 224 firmy skoncentrowało się na nowościach związanych z drukiem i wykańczaniem opakowań.

Organizatorzy poinformowali dodatkowo, że kolejna edycja targów FachPack w Norymberdze odbędzie się w dniach 24-26 września 2019 r.

Na podstawie informacji organizatora opracował TK