FEFCO: recykling i odzysk są kluczowe dla GOZ
1 Dec 2022 09:15

Stowarzyszenie FEFCO z zadowoleniem przymuje wniosek Komisji Europejskiej dotyczący rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, które przyczyni się do realizacji ambicji UE w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i neutralności klimatycznej.

FEFCO popiera decyzję Komisji Europejskiej o przejściu z dyrektywy na rozporządzenie, ponieważ umożliwi to lepszą harmonizację wymogów dotyczących opakowań i ułatwi stworzenie równych szans na jednolitym rynku europejskim. Ponadto cele dotyczące redukcji odpadów opisane we wniosku są niezbędnym krokiem w kierunku usprawnienia procesu zapobiegania powstawaniu odpadów i zrównoważonego rozwoju opakowań w całej UE.

Wniosek zapewnia zrównoważone podejście mające na celu upewnienie się, że opakowania „będą projektowane, produkowane i wprowadzane do obrotu w sposób umożliwiający ich ponowne użycie lub wysokiej jakości recykling”. Docenia w ten sposób komplementarność zarówno systemów ponownego użycia, jak i recyklingu w poprawie obiegu zamkniętego.

FEFCO wyraża satysfakcję, że cele dotyczące recyklingu – który już teraz jest podstawą gospodarki obiegu zamkniętego - zostały podtrzymane we wniosku KE. Tektura falista w znacznym stopniu przyczynia się do działania systemu obiegowego, ponieważ jest najczęściej przetwarzanym materiałem opakowaniowym na rynku. Branża poczyniła znaczne inwestycje w zrównoważony rozwój udoskonalając systemy odzysku, a wskaźnik recyklingu opakowań z papieru i tektury wynosi 82%. Również opakowania z tektury falistej w dużym stopniu wykorzystują zrecyklowane surowce (średnio w 88%).

Stowarzyszenie uważa, że należy utrzymać i dalej wspierać systemy obiegu zamkniętego. Opakowania oparte na materiale odnawialnym, które są w pełni recyklowalne i faktycznie są poddawane odzyskowi, powinny zostać wyłączone z celów dotyczących ponownego użycia zapisanych w przepisach. Włókna z opakowań z tektury falistej można poddać recyklingowi do dwudziestu pięciu razy bez znaczącej utraty jakości. Recykling opakowań z tektury falistej zapewnia zatem ponowne wykorzystanie materiału opakowaniowego i przyczynia się do gospodarki obiegu zamkniętego.

Jak mówi Eleni Despotou, dyrektorka generalna FEFCO: branża tektury falistej w pełni popiera ambicje klimatyczne Unii Europejskiej, co potwierdza niedawno opublikowana Mapa Drogowa Neutralności Klimatycznej FEFCO. Wierzymy, że zarówno gospodarka obiegu zamkniętego, jak i neutralność klimatyczna są niezbędne dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu Unii Europejskiej.

Opracowano na podstawie informacji FEFCO

error: Kopiowanie zabronione!