FEFCO: recykling papieru wzmacnia europejską gospodarkę
15 Mar 2017 12:19

We wtorek 14 marca br. Parlament Europejski poparł pakietu dyrektyw dotyczących gospodarowania odpadami, w tym m.in. przetwarzania odpadów komunalnych i zapobiegania marnotrawieniu żywności. Europejska Federacja Producentów Tektury Falistej (FEFCO) z satysfakcją przyjęła wyniki głosowania, świadczące o wsparciu przez Parlament ambitnego planu ograniczenia ilości odpadów, przyjętego w styczniu 2017 r. przez komitet ds. ochrony środowiska.

W komunikacie FEFCO czytamy: „Recykling umożliwia wykorzystywanie materiałów w rodzaju papieru i tektury przez długi czas. Gospodarka cyrkularna potrzebuje recyklingu, by utrzymać wartościowe materiały w obiegu i zminimalizować konieczność wykorzystywania surowców. Wtorkowe głosowanie uznaje potrzebę podnoszenia świadomości społecznej oraz zachęca państwa członkowskie do poprawy warunków rynkowych dla nadających się do recyklingu opakowań opartych na surowcach odnawialnych. Takie są opakowania z tektury falistej, będące doskonałym przykładem dla gospodarki obiegowej. 'Korzystamy ze zrecyklowanego papieru jako surowca, optymalizując wykorzystanie zasobów i redukując wpływ na środowisko naturalne – przeciętnie w skład opakowania z tektury falistej wchodzi 88% materiałów po recyklingu' – wyjaśnia Angelika Christ, sekretarz generalna FEFCO.

Europa jest w stanie stworzyć jasną i niezawodną gospodarkę obiegową, która zmniejsza ilość odpadów, ogranicza emisje zanieczyszczeń oraz innych czynników niekorzystnych dla środowiska, w której cele dotyczące recyklingu są realistyczne. Wymóg odzysku 90% papieru i tektury w 2025 r. jest dużym wyzwaniem, gdy inne niezbędne czynniki nie działają i gdy istnieją tak wyraźne różnice między państwami.

Wtorkowe głosowanie wzmacnia potrzebę selektywnej zbiórki odpadów, co pozwoli na uzyskanie wysokiej jakości materiałów do recyklingu jako korzystnych dla europejskiej gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska.”

Na podstawie informacji FEFCO opracował TK