Firma Mark Andy otworzyła się dla studentów
8 May 2018 13:04

27 kwietnia br. w centrum demonstracyjnym Mark Andy Europe w Warszawie odbyło się kolejne już zorganizowane przez tę firmę spotkanie o charakterze warsztatowym, skierowane do polskich studentów uczelni poligraficznych. Tym razem z możliwościami maszyn wąskowstęgowych tej firmy zapoznała się ponad 30-osobowa grupa studentów z drugiego i trzeciego roku Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Imprezę wsparli partnerzy technologiczni Mark Andy: firmy DuPont, Flint Group, Flexmar PC Print (polskie przedstawicielstwo Kurz).

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania Mark Andy i jej coraz szerszego – choćby z uwagi na niedawne przejęcie firmy Presstek – portfolio rozwiązań przez Przemysława Polkowskiego, Project Managera w firmie Mark Andy Poland. Studenci uzyskali informacje na temat maszyn wąskowstęgowych Mark Andy, które cieszą się coraz większą popularnością wśród drukarń z całego świata, także z Polski.

Następnie odbyła się prezentacja możliwości trzech maszyn zainstalowanych w warszawskim centrum: fleksograficznej P7 Performance Series oraz dwóch hybrydowych – Digital One i Digital Series. Poprowadzili ją Michał Mokrzycki i Grzegorz Rostkowski – instruktorzy druku w firmie Mark Andy Poland. Podczas pokazów „na żywo” wykorzystane zostały m.in. prace przygotowane przez uczestniczących w spotkaniu studentów. W przypadku maszyny P7 był nią zbiór etykiet drukowanych na białym papierze samoprzylepnym z wykorzystaniem dwóch różnych form drukowych DuPont – ESX i ESM, wykonanych przez firmę Flexmar. „Studenci mieli możliwość do oceny jakości prac wykonanych z ich udziałem, zaś wcześniej – samodzielnego ich zamontowania na cylindrach formowych oraz uzbrojenia w nie maszynę. Regulacja docisku cylindra drukowego oraz ilości podawanej farby pozwoliła na obserwację zmian jakości druku, jakie ta zmiana powodowała” – mówi Lena Chmielewska.

Praca przygotowana przez studentów została zrealizowana również w maszynie hybrydowej Digital One. Wydrukowano ją na białym papierze samoprzylepnym i polaminowano folią Casten Foil firmy Kurz. W trzeciej z prezentowanych maszyn – cyfrowej Digital Series – wykonana została przy zastosowaniu tego samego podłoża, praca testowa Mark Andy.

W drugiej części spotkania wystąpili partnerzy technologiczni Mark Andy. Tomasz Nojszewski – Sales Manager NCE DuPont Advanced Printing w firmie DuPont Poland - zaprezentował wytwarzane przez tego producenta płyty fleksograficzne Easy. Z kolei z problematyką zarządzania barwą w kontekście drukowania opakowań i etykiet w technologii wąskowstęgowej zapoznał studentów Jacek Waciński, Technical Service Specialist Narrow Web w firmie Flint Group Polska. Spotkanie było też okazją do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami Mark Andy oraz jej partnerów.

„Cieszymy się, że rozwiązania znajdujące się w naszej ofercie spotkały się z tak żywym zainteresowaniem studentów warszawskiej uczelni” – mówi Lena Chmielewska. „Co ciekawe, w nie mniejszym stopniu jak samymi maszynami byli oni równie mocno zainteresowani globalną sytuacją na rynku produkcji etykiet oraz jej przyszłością. Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja z udziałem naszych gości oraz przedstawicieli dostawców, dzięki którym odbyły się warsztaty. Wspólnie uznaliśmy, że tego typu inicjatywy warto kontynuować, aby studenci mieli stały kontakt z dynamicznie rozwijającą się techniką fleksograficzną. Firma Mark Andy jest otwarta na współpracę oraz pomoc uczelniom kształcącym poligrafów, w kontekście poznawania technologii dedykowanej produkcji etykietowej i opakowaniowej” – podsumowuje Lena Chmielewska.

Źródło: Mark Andy