Firmy FMCG wybierają zrównoważone opakowania
28 Nov 2022 11:20

Firmy z sektora FMCG (towarów szybkozbywalnych) podejmują coraz więcej starań, by ich opakowania były bardziej ekologiczne, i w tym celu kierują się zasadami ESG (środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego). W obliczu rosnącej presji ze strony klientów, inwestorów i rządów firmy te podejmują przemyślane kroki, by poprawić świat, oferując konsumentom etyczny i zrównoważony wybór w zakresie zakupów - podaje GlobalData, wiodąca firma zajmująca się danymi i analizą.

Kwietniowa ankieta GlobalData wskazuje, że w ostatnich 12 miesiącach blisko 35% firm wprowadziło zmiany do swoich działań, aby osiągnąć cele ESG.

Kiran Raj, kierownik działu Disruptive Tech w GlobalData, komentuje: W miarę wkraczania w postpandemiczną rzeczywistość konsumenci ponownie rozważają swoje zakupy, zaś producenci dostosowują swe produkty do zasady 4R: (Reduce, Reuse, Recycle i Recover – czyli redukuj, używaj ponownie, recykluj, odzyskuj) w miarę jak zbliża się docelowa data wdrażania różnych standardów ESG. Wydaje się, że zrównoważony rozwój przestał być symbolicznym przejawem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i znalazł się na szczycie biznesowych planów producentów, przyspieszając tym samym przejście do gospodarki obiegu zamkniętego.
Shagun Sachdeva, kierownik ds. projektu w Disruptive Tech, dodaje: Choć recykling to krok we właściwym kierunku, nie jest on ostatecznym rozwiązaniem problemu zrównoważonego rozwoju, ponieważ wiele tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu po prostu nie jest poddawanych odzyskowi, a do przekształcenia tych zużytych produktów w nowe potrzebna jest znaczna ilość energii. Ponieważ tworzywa sztuczne pozostają w obiegu, a odpady z recyklingu trafiają na wysypiska, uwaga skupia się bardziej na ekologicznych materiałach opakowaniowych.
Ośrodek informacji GlobalData wymienia kilka ostatnich działań podejmowanych przez firmy oraz ich produktów, które korzystnie wpływają na realizację celów ESG.

W maju 2022 r. Coca-Cola UNITED zawarła partnerstwo z firmą O-I w celu recyklingu butelek szklanych. Coca-Cola współpracowała z Graphic Packaging International nad wypuszczeniem w czerwcu br. na amerykański rynek pierwszego opakowania tekturowego KeelClip typu multipack na puszki napojowe, zaś od stycznia 2022 r. z siecią sprzedaży internetowej JD.com w celu wspierania gospodarki obiegu zamkniętego w Chinach.

W styczniu br. Nestle SA zainwestowała ok. 5 mln dolarów we włoski fundusz kapitałowy Eureka! Fund, aby przyspieszyć prace nad innowacyjnymi opakowaniami, poprawić jakość zbiórki odpadów i procesów recyklingu oraz podnieść skalę wykorzystania zrecyklowanych tworzyw nadających się do kontaktu z żywnością.

PepsiCo zawarła umowę z Carlsberg Group na początku 2022 r., która ma ograniczyć jej uzależnienie od opakowań jednorazowych. Od czerwca współpracuje również z firmą Security Matters działającą na rynku kryptowalut, by wspólnie rozwijać recykling tworzyw sztucznych.

Danone SA całkowicie zrezygnowała ze stosowania kubków polistyrenowych na rynku brytyjskim, zastępując je kubkami z PET, a w ubiegłym roku wprowadziła kubki z PET i rPET w swych produktach sprzedawanych we Francji, Hiszpanii i Belgii. Zainwestowała również ok. 6,2 mln dolarów we francuski zakład w Bailleul, gdzie przekształca trzy z sześciu linii produkcyjnych na wytwarzające opakowania z PET (z zawartością 30% surowca pochodzącego z recyklingu).

Jak podsumowuje Sachdeva: Chociaż plany zrównoważonego rozwoju kluczowych graczy FMCG sięgają 5-8 lat w przyszłość, nadal nie brakuje komplikacji w kwestii skalowania, planowania długoterminowego i wolnej rynkowej adaptacji, co sprawia, że realizacja zrównoważonych obietnic nie przebiega gładko. Mimo to w długiej perspektywie interesujące będzie obserwowanie, w jaki sposób firmy wprowadzają istotne zrównoważone zmiany na globalną skalę.

Opracowano na podstawie informacji firmy GlobalData

error: Kopiowanie zabronione!