Fundacja ProKarton partnerem „Let’s Clean Up Europe”
10 May 2018 13:51

Fundacja ProKarton, która na co dzień zajmuje się działaniami w zakresie poszerzania wiedzy konsumentów na temat selektywnej zbiórki i recyklingu kartoników po płynnej żywności, została partnerem tegorocznej akcji „Let’s Clean Up Europe” odbywającej się na terenie całej Europy. Wspólnie z organizatorami akcji „Śmieci skrzydeł nie mają”, podczas tegorocznych działań Fundacja będzie prowadzić akcje informacyjne podnoszące świadomość między innymi turystów przemierzających górskie szlaki, w kwestii unikania śmiecenia, segregacji odpadów przeznaczonych do recyklingu, ze szczególnym uwzględnieniem kartoników po mleku i sokach.

Akcja organizowana w ramach struktury Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów ma na celu nie tylko zachęcenie społeczeństw do wspólnego sprzątania środowiska, ale również do odpowiedniej segregacji surowców wtórnych w domach jak i poza nimi. Segregowanie odpadów zapobiega utracie cennych surowców, dzięki którym możemy wyprodukować nowe, pożyteczne w codziennym życiu przedmioty.

„W myśl zasady „Nie ma śmieci, są surowce” zużyte opakowania nie powinny trafiać do lasów czy na wysypiska, ale być selektywnie zbierane, a następnie poddawane recyklingowi, ponieważ stanowią cenny surowiec wtórny, z którego, jak to ma miejsce np. w przypadku kartonów po napojach, można odzyskać celulozę, którą używa się ponownie do produkcji różnego rodzaju papierów i tektur” – podkreśla Jan Jasiński, prezes Fundacji ProKarton. „Dzień bez śmiecenia jest bez wątpienia idealną okazją do tego, aby dotrzeć do wielu osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak poważnym problemem stają się dla naszego środowiska odpady” – dodaje Jan Jasiński.

Odpowiednia edukacja społeczeństwa, podnoszenie jego świadomości oraz zachęcenie do zmiany codziennych nawyków jest ważne nie tylko z perspektywy dnia dzisiejszego, ale również przyszłości. Kształtowanie nowych przyzwyczajeń oraz wdrożenie w codzienne życie podstawowych zasad segregacji i selektywnej zbiórki odpadów przyczynia się do ograniczania negatywnych zmian w środowisku naturalnym, dzięki czemu staje się ono mniej zanieczyszczone i bardziej przyjazne dla człowieka.

„Odpady zamieniają się w śmieci, jeżeli wyrzucamy je byle gdzie. Jeżeli zaś je segregujemy
i przekazujemy do recyklingu, to zamieniają się w cenne surowce. Taka idea między innymi przyświeca akcji 'Śmieci skrzydeł nie mają', którą realizujemy w polskich górach i schroniskach. Chcemy, aby turyści nie zostawiali swoich śmieci na górskich szlakach ani w schroniskach, ale żeby je znosili w doliny, tam segregowali i wrzucali do odpowiednich pojemników – wtedy nie zanieczyszczą one górskich ścieżek, lecz zostaną z pożytkiem wykorzystane jako cenne surowce do produkcji nowych wartościowych przedmiotów” – mówi Dominik Dobrowolski, inicjator akcji „Śmieci skrzydeł nie mają” zgłoszonej do kampanii Let's Clean Up Europe.

W tym szczególnym dniu pamiętajmy o tym, aby wspólnie zrobić coś dobrego dla Ziemi. Nawet małe działania podjęte podczas „Dnia bez śmiecenia”, takie jak zgniecenie i wyrzucenie kartonika po soku do odpowiedniego (żółtego) pojemnika, posprzątanie okolicznych terenów czy udział w akcjach edukacyjnych, kształtują świadomość nie tylko naszą, ale również naszych najbliższych. Nie czekajmy z wprowadzeniem dobrych nawyków do jutra. Zacznijmy działać już dzisiaj w trosce o nasze środowisko.

Źródło: ProKarton