Gallus redukuje emisję CO2
28 Feb 2017 13:07

Z myślą o implementacji standardów pozwalających na redukcję emisji CO2, sektor prywatny w Szwajcarii utworzył Szwajcarską Agencję Energetyczną Sektora Prywatnego (EnAW), której głównym zadaniem jest doradztwo w zakresie możliwości spełnienia obowiązujących norm w efektywny, ekonomiczny sposób. Firma Gallus Ferd. Rüesch AG dobrowolnie przystąpiła do programu EnAW i podjęła działania optymalizujące efektywność energetyczną oraz redukujące emisję CO2.

Po podpisaniu umowy status energetyczny firmy Gallus został szczegółowy przeanalizowany przez ekspertów EnAW, a wyniki tej analizy zostały wykorzystane do przygotowania strategii redukcji emisji CO2 o 20 proc. w trzech etapach rozłożonych na najbliższe 9 lat. Te trzy etapy dzielą się na działania i inwestycje krótko-, średnio- i długoterminowe. Etap pierwszy obejmuje lata 2015-2018; jego częścią jest redukcja CO2 poprzez optymalizację oświetlenia, czyli - gdzie tylko było to możliwe - wymianę tradycyjnych żarówek na technologię LED. Podejmowane są również wysiłki mające na celu ograniczenie strat energetycznych (m.in. poprzez poprawę izolacji termicznej budynków należących do firmy Gallus) oraz sprężonego powietrza. Drugi i trzeci etap przypada na lata 2019-20214, na które zostały już zaplanowane konkretne działania i inwestycje pozwalające na dalszą redukcję emisji gazów cieplarnianych. We współpracy z EnAW firma Gallus będzie przechodzić coroczne audyty potwierdzające, czy zostały osiągnięte założone cele. Gallus będzie musiała wykazać, ile energii zdołała zaoszczędzić w porównaniu z poprzednim okresem oraz udowodnić, że podjęte działania przyniosły zaplanowane rezultaty. Jak dotąd firma przeszła wszystkie audyty z pozytywnym wynikiem.

Na podstawie informacji Gallus opracowała AN