Gerhard Schubert Fabryką Roku 2018
29 Nov 2018 17:41

Po raz pierwszy w swej historii firma Gerhard Schubert uczestniczyła w konkursie na „Fabrykę Roku 2018” krajów niemieckojęzycznych; debiut należy uznać za udany, ponieważ fabryka z Crailsheim zdobyła główną nagrodę. Jurorzy byli pod szczególnym wrażeniem potencjału innowacyjności, wyjątkowej jakości w całym łańcuchu wartości oraz szacunku pracodawcy dla pracowników. Konferencja „Fabryka Roku 2018”, której towarzyszyć będzie wręczenie nagród, odbędzie się w marcu przyszłego roku.

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z uhonorowania nas tak prestiżową nagrodą. Szczególną dumą napawa nas fakt, że stało się tak już za pierwszym razem, gdy firma uczestniczyła w tych zmaganiach” - powiedział Jörg Brenner, dyrektor finansowy w Gerhard Schubert. Firma wzięła udział w konkursie, by poprzez porównanie z innymi uczestnikami zyskać punkt odniesienia przy realizacji dalszych działań na rzecz poprawy swej działalności – a zatem realizacji celu, który pozostaje nieodzownym elementem filozofii przedsiębiorstwa: wyznaczyć sobie ambitne cele (odnośnie nowych technologii i procesów wytwórczych), a potem sprawdzić, czy zdołano je osiągnąć. Tytuł „Fabryki Roku 2018” potwierdza, że Schubert skutecznie realizuje swoje założenia.

Wyjaśniając powody swej decyzji, ośmiu jurorów reprezentujących różnorodne obszary biznesu i nauki podkreśliło, że Schubert wybiega myślą naprzód w bardzo innowacyjny sposób, utrzymuje wysoką jakość oraz rozwija cyfryzację jako element swej strategii. To wszystko legło u podstaw stworzenia maszyn pakujących TLM, które miały swój udział w ogromnym sukcesie rodzinnej firmy założonej w 1966 r. Zespoły projektantów realizują wysoce elastyczne, modułowe rozwiązania, które są dopasowywane do potrzeb indywidualnych odbiorców. Spektrum użytkowników, którzy polegają na jakości urządzeń powstających w Crailsheim, jest szerokie: od producentów słodyczy po przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny.

Jurorzy uznali, że kolejną silną strona firmy jest bliska współpraca z jej dostawcami. „Produkcja odbywa się wyłącznie na terenie Niemiec i zasadza się na długoletnich związkach partnerskich” - przyznaje Ralf Schubert, aktywny wspólnik w spółce. „To buduje zaufanie i stanowi idealną platformę do zagwarantowania oczekiwanej elastyczności działania.”

Duży wkład w sukces firmy mają również jej pracownicy. Blisko 850 osób pracuje obecnie w nagrodzonej fabryce. Fakt, że Schubert zapewnia im doskonałe środowisko pracy, znajduje odzwierciedlenie m.in. w długim średnim stażu pracy. Nagroda, prócz oczywistej satysfakcji nagrodzonych, stanowi więc zachętę do pozostania na ścieżce rozwoju i dalszych inwestycji w dalsze usprawnianie działalności firmy.

Konkurs „Fabryka Roku” zadebiutował w 1992 r. jako pomysł firmy konsultingowej A.T. Kearney i niemieckiego magazynu branżowego „Produktion”. Od tego czasu ponad 100 firm przemysłowych uczestniczy co roku w testach porównawczych. Zdaniem fundatorów ich kryteria należą do najbardziej wymagających w branży. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie te przedsiębiorstwa, których główna siedziba mieści się w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii i zatrudniające co najmniej 100 pracowników.

Dwudniowa konferencja, której towarzyszyć będzie wręczenie nagród w konkursie, odbędzie się w dniach 21-22 marca 2019 r. w Ludwigsburgu (Niemcy). Pierwszego dnia konferencji Ralf Schubert wygłosi prelekcję na temat sukcesów swej firmy. Zainteresowane osoby będą miały sposobność obejrzenia firmy w trakcie wycieczki z przewodnikiem do Crailsheim drugiego dnia konferencji.

Na podstawie informacji Gerhard Schubert opracował TK