GEW pokaże swe rozwiązania na targach ICE Europe 2019
4 Feb 2019 10:36

W trakcie monachijskich targów ICE Europe firma GEW zaprezentuje pełną gamę systemów UV do utwardzania; na stoisku znajdą się konwencjonalne łukowe lampy rtęciowe UV, lampy LED, hybrydowe systemy UV, systemy utwardzania w atmosferze obojętnej oraz nowe wielopunktowe układy monitorujące UV. Firma pokaże również swoje specjalistyczne rozwiązania do utwardzania UV.

ICE Europe będzie stanowiła doskonałą okazję dla GEW do zapoznania specjalistów z pełnym zakresem własnych urządzeń UV. GEW pokaże m.in. rozwiązanie do utwardzania w atmosferze obojętnej, które może być oferowane jako całkowicie nowy system lub jako element modernizacji starej linii. W skład systemu wchodzi wbudowany analizator poziomu tlenu, który zapewnia spójność procesu i gwarantuje wysoką wydajność produkcyjną. Panel kontroli gazu obojętnego pozwala operatorowi na śledzenie przebiegu procesu oraz umożliwia ustawienie wymaganego poziomu stężenia gazu oraz automatyczne utrzymywanie go za pośrednictwem zamkniętego obwodu regulacji, który optymalizuje proces utwardzania.

Utwardzanie w atmosferze obojętnej to ważny element procesów produkcji silikonowych podkładów etykietowych i innych procesów wymagających całkowitej polimeryzacji przy najszybszych prędkościach liniowych. Proces utwardzania gazami obojętnymi odbywa się w warunkach ograniczonej ilości tlenu w szczelnych komorach. Jest on korzystny przy sieciowaniu agresywnych farb, lakierów i powłok silikonowych, bowiem zwiększa prędkości produkcyjne, ogranicza ilość nieutwardzonych fotoinicjatorów oraz umożliwia zmniejszenie masy farb lub lakierów.

GEW pokaże również swój nowy wielopunktowy układ monitorujący UV (mUVm), główną nowość w zakresie instalacji do utwardzania UV. Ten nowej generacji układ mierzy intensywność światła UV na całej szerokości wstęgi, co jest kluczowe dla uniknięcia ryzyka i fatalnych konsekwencji wysłania do klienta niewystarczająco utwardzonych produktów. Dzięki temu niezawodnemu i wysoce efektywnemu rozwiązaniu możliwe jest osiągnięcie 100% kontroli UV oraz wydawanie certyfikatu utwardzania UV dla każdej partii produkcyjnej, poprzez rejestrowanie w czasie rzeczywistym wyników dla każdej lampy. Co więcej, nowy system monitorowania jest zgodny z szerokim zakresem przepisów dotyczących opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które obowiązują w Europie.

Na podstawie informacji GEW opracował TK

Na zdjęciach (kolejno od góry): 1. głowica z lampą UV GEW NUVA 2 oraz zasilanie RHINO/ 2. wielopunktowy układ monitorujący GEW Multipoint/ 3. system hybrydowy GEW ArcLED