Grupa B&C zamierza przejąć większościowe udziały Schur Flexibles
24 May 2021 11:25

Dotychczasowy właściciel Schur Flexibles, prywatna firma inwestycyjna Lindsay Goldberg, zgodziła się sprzedać swój kontrolny pakiet akcji Grupie B&C w ramach transakcji wartej 900 milionów euro. Schur Flexibles, spółka z główną siedzibą mieszczącą się w Austrii, specjalizuje się w barierowych rozwiązaniach opakowaniowych dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego.

Od momentu inwestycji Lindsay Goldberg w Schur Flexibles w 2016 r. zespół prowadzony przez dyrektora generalnego Michaela Schernthanera oraz prezesa zarządu Thomasa Ungera zwiększył sprzedaż o ponad 50% (do 540 mln euro) oraz prawie potroił wskaźnik EBITDA. W tym czasie zatrudnienie w firmie wzrosło z 1200 do 2100 osób, które pracują w 22 zakładach zlokalizowanych na terenie Zachodniej i Wschodniej Europy.

Michael Schernthaner, dyrektor generalny Flexibles, powiedział: Jesteśmy wdzięczni Lindsay Goldberg za jej aktywne, biznesowe wsparcie w strategicznym rozwoju firmy, jak również za osiem przejęć zwiększających wartość firmy - i co istotne, Lindsay Goldberg pozostanie współwłaścicielem z 20% udziałem.

To dowód silnego zaangażowania. Wybór naszego nowego większościowego współwłaściciela B&C jest również doskonały dla Schur Flexibles: B&C to długoterminowy, przedsiębiorczy właściciel o znakomitej reputacji i zaangażowaniu we wspieranie rozwoju austriackiego biznesu i finansowania badań.

Od chwili założenia w grudniu 2000 r. Grupa B&C realizuje swój cel, jakim jest inwestowanie w austriackie przedsiębiorstwa; dzięki swoim holdingom jest współwłaścicielem trzech dużych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie - AMAG Austria Metall, Lenzing oraz Semperit – jak również współudziałowcem w kilku rozwijających się spółkach technologicznych.

Thomas Unger, prezes zarządu Schur Flexibles i partner zarządzający w Lindsay Goldberg Europe, dodał: Schur Flexibles doskonale rozwinął się w ostatnich 5 latach. Jego wysoce wyspecjalizowane centra doskonałości czynią grupę atrakcyjnym i kompetentnym partnerem dla klientów z określonych branż.

Równocześnie Schur Flexibles aktywnie angażuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego i opowiada się za zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie opakowań. Jesteśmy dumni z całego zespołu Schur Flexibles, który połączył zyskowny wzrost z koncentracją na kliencie i zrównoważonym rozwojem.

Opracowano na podstawie informacji firmy Schur Flexibles

error: Kopiowanie zabronione!