Grupa CANPACK stawia na odnawialne źródła energii
7 Feb 2020 10:53

Grupa CANPACK, globalny producent opakowań z siedzibą w Krakowie, zwiększa udział źródeł odnawialnych w energii elektrycznej wykorzystywanej w swoich operacjach.

W 2019 roku z odnawialnych źródeł energii pochodziło 70% energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakłady CANPACK zlokalizowane w Brzesku, Bydgoszczy, Dębicy, Tarnowie i Orzeszu. Obecna umowa z dostawcą energii elektrycznej przewiduje, że w 2020 roku całość energii wykorzystywanej w wyżej wymienionych zakładach będzie posiadała gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Podobna umowa została podpisana dla zakładu produkcyjnego w Scunthorpe (Anglia). Jednocześnie coraz więcej zakładów Grupy wyposażanych jest w instalacje fotowoltaiczne instalowane m.in. na dachach fabryk.

„Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla Grupy CANPACK. Bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko. Aby go zminimalizować ciągle ulepszamy nasze systemy oraz procesy produkcyjne” – powiedział Roberto Villaquirán, CEO Grupy CANPACK. „Ostatnio wdrożyliśmy w firmie nową politykę zrównoważonego rozwoju, opartą na trzech filarach: CARE, SUSTAIN, RECYCLE. Ważnym jej elementem jest ograniczanie naszego wpływu na zmiany klimatyczne m.in. przez dążenie do poprawy efektywności zużycia surowców i energii czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.”

Źródło: CANPACK