Grupa Ergis po III kwartałach 2016 roku
15 Nov 2016 22:45

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po III kwartałach 2016 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 530,8 mln zł (o 4% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 30,2 mln zł (wzrost o 6%) oraz zysk netto w wysokości 21,1 mln zł (spadek o 3%, w związku ze zwiększeniem rezerw na podatek dochodowy). Zysk EBITDA za trzy kwartały wyniósł 48,9 mln zł (wzrost o 5%).

W samym III kwartale Grupa wypracowała, w stosunku do III kwartału 2015, wzrost przychodów sięgający 9% oraz wzrosty na poziomie: zysku operacyjnego o 125%, EBITDA o 46% oraz zysku netto o 241%.

Poprawa wyników związana jest m.in. ze wzrostem o 30% wartości sprzedaży najbardziej innowacyjnego produktu Grupy - folii nanoErgis. W całym segmencie opakowań przemysłowych sprzedaż wzrosła o prawie 6%. Sprzedaż folii miękkich PVC wzrosła o 13%, a opakowań drukowanych o 7%. Pozytywnie na wynik wpłynęły przeprowadzone w roku poprzednim skuteczne działania restrukturyzacyjne, polegające na zintegrowaniu produkcji wielowarstwowych twardych folii opakowaniowych z produkcją monofolii PET w jednym zakładzie produkcyjnym w Berlinie.

Zgodnie z zapowiedziami, Grupa rozpoczęła budowę kolejnej linii do produkcji folii nanoErgis,
w zakładzie w Oławie. Jej uruchomienie planowane jest w drugim półroczu 2017 roku. Wydatki na ten cel nie przekroczą 30 mln zł. W ocenie Grupy segment wyrobów opakowaniowych rozwija się dynamicznie i Grupa będzie skupiać się na dalszym rozwoju tego obszaru swojej działalności.

W III kwartale 2016 roku ceny surowców nie zmieniły się istotnie w stosunku do II kwartału 2016. W porównaniu z III kwartałem 2015 roku ceny wszystkich surowców strategicznych były niższe - w przypadku PVC nieznacznie, natomiast w przypadku wszystkich pozostałych surowców spadki były wyraźniejsze - w granicach do około 10%.

„Z zadowoleniem przyjmujemy wyniki finansowe III kwartału 2016 roku, które z jednej strony są odzwierciedleniem sukcesu najbardziej innowacyjnego produktu Grupy - folii nanoErgis, a z drugiej strony wynikają z efektów ubiegłorocznej restrukturyzacji przeprowadzonej w Niemczech i dobrych wyników w pozostałych segmentach działalności. Intensyfikując prace badawczo-rozwojowe w segmencie opakowaniowym budujemy kolejną linię do produkcji wielowarstwowej folii stretch nanoErgis, która ruszy w drugim półroczu 2017 roku” - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Źródło: Ergis