Grupa Mondi przyłączyła się do programu Climate Savers WWF
7 Mar 2018 12:13

Grupa Mondi powiększyła grono liderów ochrony środowiska, podpisując akces do programu Climate Savers WWF (World Wildlife Fund), w którym uczestniczą wielonarodowe firmy walczące o zredukowanie emisji dwutlenku węgla. Grupa działająca w branży opakowaniowo-papierniczej zobowiązała się do ograniczenia do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych powstających w trakcie jej procesów produkcyjnych o 0,25 tony CO2 na tonę produktów. To zobowiązanie wpisuje się w cel WWF, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury o mniej niż 2°C.

Akces Mondi do programu jest elementem strategicznego partnerstwa między Grupą i WWF, które obie strony nawiązały w 2014 r. Współpraca koncentruje się na promowaniu ochrony środowiska w sektorze opakowań i papieru. Poprzez przystąpienie do Climate Savers Mondi zobowiązuje się do podjęcia wysiłków na rzecz dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości oraz podejmowania działań zachęcających do takiej polityki innych reprezentantów tego sektora oraz decydentów politycznych.

Peter Oswald, dyrektor generalny Mondi Group, tłumaczy: „Jako globalny gracz w przemyśle opakowaniowo-papierniczym stanowimy element energochłonnego sektora. Od 2004 r. zdołaliśmy ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 38%, koncentrując się na wydajności operacyjnej i energetycznej. Przystąpiliśmy do programu WWF Climate Savers dla potwierdzenia naszego trwałego poświęcenia na rzecz ograniczania zmian klimatu oraz zademonstrowania pozostałym graczom branży, że efektywne zużycie energii nie jest tylko obowiązkiem względem środowiska, ale przy okazji również dobrym interesem. Jesteśmy dumni mogąc potwierdzić nasze zaangażowanie w działania niezbędne do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie niższym niż 2°C.”

Z myślą o osiągnięciu ambitnych celów Grupa Mondi stworzyła program poprawy wydajności energetycznej, zastąpienia paliw kopalnych energią odnawialną, zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi oraz powiązanym ekosystemem, a także odpowiedzialnego zużycia surowców.

Udział Grupy Mondi w programie Climate Savers ma potrwać nie krócej niż do końca 2020 r. i będzie toczył się równolegle z globalną współpracą obu podmiotów.

Na podstawie informacji Mondi opracował TK