Grupa Thimm z pozytywnym bilansem sprzedaży w roku obrotowym 2020
22 Apr 2021 11:13

Grupa Thimm zakończyła rok obrotowy 2020 z bardzo solidnym wynikiem, pomimo wyzwań związanych z koronawirusem. Obroty spadły tylko nieznacznie do 605 mln euro (2019: 623 mln euro). Wynik operacyjny EBITDAR przed nadzwyczajnymi wydatkami również obniżył się lekko z 57,5 mln euro do 56,7 mln euro. Przedsiębiorstwo zainwestowało łącznie w roku sprawozdawczym, pomimo pandemii koronawirusa, 27,7 milionów euro, które przeznaczono głównie na rozbudowę zakładów w Europie Wschodniej. Łączna liczba pracowników nieznacznie spadła z 3512 osób w ubiegłym roku do 3376 (dane z dnia 31 grudnia 2020 r.), w tym 126 stażystów.

Zakłady produkujące opakowania segmentu biznesowego Thimm pack’n’display odnotowały w 2020 roku, podobnie jak cała branża, związany z koronawirusem silny wzrost sprzedaży przewyższający zakładane plany. Mathias Schliep, prezes zarządu Grupy Thimm: Nasze zakłady produkują głównie opakowania na towary konsumpcyjne codziennego użytku (‚Fast Moving Consumer Goods‘, FMCG), których zapotrzebowanie nie uległo zmianie nawet w kryzysie pandemicznym, wnosząc ważny wkład w bezpieczeństwo zaopatrzenia społeczeństwa. Pandemia przyspieszyła również rozwój działalności handlowej w kierunku e-commerce. Opakowania z tektury falistej są stosowane głównie do transportu od nadawcy do klienta, korzystając z tego trendu. Również Cartonara – start-up firmy Thimm oferujący standaryzowane rozwiązania dla sklepów internetowych – odniósł sukces na rynku, profesjonalizując swoją ofertę.

Przyczyną lekkiego spadku obrotów koncernu jest między innymi wywołany koronawirusem spadek popytu wśród klientów niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, głównej branży odbiorców w naszym segmencie biznesowym Thimm Packaging Systems – mówi Mathias Schliep (na zdjęciu z prawej). Z powodu pierwszego lockdownu wiosną 2020 r. branża motoryzacyjna na wiele tygodni całkowicie wstrzymała bądź znacznie obniżyła produkcję w drugim kwartale roku. Dopiero w trzecim kwartale znacznie zwiększony popyt w tym segmencie biznesowym spowodował wzrost obrotów do poziomu sprzed pandemii. W porównaniu rocznym spadek cen surowców spowodował obniżenie cen sprzedaży. Poniesione w ten sposób straty w obrocie nie zostały w pełni zrekompensowane przez ogólny wzrost wielkości sprzedaży. Udział kapitału własnego Grupy Thimm wynosił 40,6% (w ubiegłym roku: 41,0%) i ustabilizował się na wysokim poziomie. Dzięki temu sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest nadal dobra w obliczu aktualnych wyzwań rynkowych.

W 2020 roku Grupa zainwestowała łącznie 27,7 milionów euro pomimo pandemii koronawirusa. Inwestycje koncentrowały się głównie na rozbudowie zakładów produkujących opakowania w Czechach, Rumunii i Polsce. Thimm rozszerzył tam zdolności produkcyjne i zakupił dodatkowe linie produkcyjne, aby umożliwić dalszy rozwój na lokalnych rynkach. Na przykład na początku 2020 roku firma zainwestowała w nową wykrawarkę laserową w czeskim zakładzie we Všetaty, która umożliwia realizację projektowanych cyfrowo, precyzyjnych opakowań z tektury falistej. Ponadto, na koniec roku specjalista od opakowań zainstalował – także w Všetaty – nową, nowoczesną tekturnicę wspierającą strategię cyfryzacji Grupy Thimm. W rumuńskim zakładzie w Sibiu zainstalowano zaawansowaną technologicznie maszynę drukarską HQPP, która po uruchomieniu nowej linii do produkcji tektury falistej w ubiegłym roku znacznie udoskonaliła technologię, umożliwiając zadruk nawet najbardziej wymagających produktów.

W segmencie biznesowym Thimm Packaging Systems skoncentrowano się w 2020 r. na integracji dwóch zakupionych w 2019 r. zakładów: Serba (Turyngia) i Viernheim (Hesja). Zostały one w pełni zintegrowane z istniejącymi strukturami i procesami.

Mathias Schliep: Mimo pandemii koronawirusa Grupa Thimm poradziła sobie dobrze w trudnym roku obrotowym 2020. W 2021 roku spodziewamy się dalszego wzrostu sprzedaży, zwłaszcza w segmentach biznesowych Thimm pack’n’display i Christiansen Print. Ciągły rozwój handlu internetowego również pozytywnie wpłynie na nasze wyniki operacyjne. Ogólnie liczymy na wzrost obrotów implikowany wielkością sprzedaży, o ile nie zostaną wprowadzone dalsze ograniczenia pandemiczne. Jednak wzrost cen papieru, frachtu i energii wpłynie na wynik.

Dzięki innowacyjnym i ekologicznym rozwiązaniom w zakresie opakowań Grupa Thimm jest dobrze przygotowana. Szczególnie branża spożywcza, handel i konsumenci końcowi wymagają w coraz większym stopniu opakowań nadających się do recyklingu. Rozwiązania z tektury falistej jako opakowania wielokrotnego użytku na bazie surowców odnawialnych już dziś spełniają te wymogi ekologiczne. Schliep: To, że kwestia zrównoważonego rozwoju jest dla nas bardzo ważna, udowadnia również trzeci raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, opublikowany pod koniec 2020 roku. Informujemy w nim transparentnie o działaniach naszego przedsiębiorstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Opracowano na podstawie informacji Grupy Thimm