ICPP świętuje 20-lecie działalności
10 May 2017 13:46

W 2017 r. międzynarodowe stowarzyszenie producentów opakowań z tworzyw sztucznych ICPP świętuje swoje 20-lecie istnienia. Celem organizacji założonej w 1997 r. było od początku zapewnienie ram strukturalnych odnośnie międzynarodowego transportu niebezpiecznych produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Aktywność ICPP koncentruje się na kwestiach regulacji zasad transportu niebezpiecznych produktów, międzynarodowej standaryzacji i na sprawach dotyczących środowiska. ICPP jest jednym z kilku globalnie działających stowarzyszeń w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz udanym przykładem partnerstwa między kontynentami opartego na współpracy.

W trakcie Zgromadzenia Ogólnego ICPP 8 maja 2017 r. prezes stowarzyszenia Jerry Geyer (firma Greif, USA) wygłosił bardzo pozytywną ocenę działalności organizacji: „W ciągu 20 minionych lat ICPP znacząco przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu niebezpiecznych produktów. Wiele propozycji ICPP zostało zaaprobowanych jako przepisy modelowe ONZ, co zawdzięczamy zarówno wiedzy organizacji, jak również prostemu faktowi, że sektor przemawiał jednym głosem.”

Regularny udział w spotkaniach genewskiego podkomitetu grupy eksperckiej ONZ zajmującej się kwestia transportu niebezpiecznych produktów jest jedną z z kluczowych aktywności stowarzyszenia, akredytowanego jako obserwator przy ONZ. Działania ICPP na rzecz poprawy bezpiecznego transportu opakowań towarów niebezpiecznych mają praktyczną wartość, przybierającą formę wytycznych i informacji o globalnym zasięgu.

Tuż przed rozpoczęciem targów interpack 2017 ICPP opublikowała wytyczne pt. „Pytania i odpowiedzi na temat zastosowania opakowań z tworzyw sztywnych”, które zostały opracowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Opakowań z Tworzyw Sztucznych i Folii IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. Dokument jest powszechnie dostępny, tak samo jak poprzednie materiały opublikowane przez stowarzyszenie, które dotyczyły kontenerów IBC oraz FIBC.

Członkami ICPP są krajowe stowarzyszenia oraz firmy z czterech kontynentów. Sekretariat jest prowadzony przez organizację IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen.

Na podstawie informacji ICPP opracował TK