Ishida rozwiązuje problem wnikania wody do urządzeń ważących
10 Jul 2018 12:14

W swoich najnowszych modelach naważarek wielogłowicowych Ishida Europe wprowadziła wewnętrzny czujnik pomiaru wilgoci wraz z systemem monitorowania. Rozwiązanie to umożliwia producentom produktów świeżych i mrożonych na ułatwione kontrolowanie, jak i zapobieganie przedostawaniu się wody do urządzeń produkcyjnych, których ochrona ma w produkcji kluczowe znaczenie. Wdrożony układ w połączeniu z systemem zaawansowanego monitoringu i raportowania Ishida - Sentinel pozwala utrzymać usprawnioną wydajność oraz wydłużyć czas niezawodnego funkcjonowania naważarek.

Zjawisko wnikania wody w trakcie cyklu naważania i pakowania produktów świeżych oraz mrożonych to typowy problem. Chociaż projektowane dla tych aplikacji modele maszyn mają na ogół przewidziane odpowiednie klasy ochrony IP (Ingress Protection Class), zaś sama konstrukcja jest odporna na zmywanie wodą, mimo wszystko nie mogą one zapobiec przypadkom takim jak niedomknięte osłony urządzenia, niedokręcone śruby osłon lub nieumyślnie pozostawione (choćby na krótką chwilę) pokrywy ochronne maszyny. Dodatkowo zaprojektowany w celu usuwania nadmiaru wilgotnego powietrza system oczyszczania powietrza może być zbyt słabo konserwowany i prowadzić do pozostawiania w układzie zbyt wilgotnego powietrza. Nadmiar wody lub wilgoci w układzie naważarki wielogłowicowej powoduje utratę wydajności maszyny oraz jej poważne uszkodzenie, a te w rezultacie: przestoje i konieczność naprawy.

Rozwiązanie Ishida polega na zaprojektowaniu i instalacji trzech sensorów temperatury i punktu rosy. Czujniki umieszczono w trzech kluczowych punktach konstrukcji naważarki: pod pokrywą górną, w tzw. wieży oraz w jej korpusie zasadniczym. Takie usytuowanie pozwala zapewnić stały podgląd poziomu wilgotności w maszynie. W sytuacji, gdy poziom stanie się zbyt wysoki, operatorzy odbierają narastającą serię alarmów ostrzegawczych.

Zaprojektowano 3-etapowy system ostrzeżeń alarmujących. I tak poziom wilgotności pomiędzy 70% a 79% uruchamia alarm żółty; ten poziom wilgotności może być usunięty za pomocą standardowego systemu oczyszczania powietrza, którego celem jest usuwanie wilgoci z urządzenia.

Przy poziomie wilgotności 80% a 89% mogą spowodować zagrożenie samego systemu oczyszczania powietrza; uruchamiają one alarm czerwony, który również powoduje automatyczne odcięcie zasilania RCU (Remote Control Unit), tj. Jednostki Zdalnego Sterowania naważarką. Ponowne załączenie jest możliwe dopiero po sprowadzeniu poziomu wilgotności do progu poniżej 80%.

Wilgotność przekraczająca poziom krytyczny (90%) powoduje uruchomienie instalowanego na zamówienie modułu I/O (In/Out), tj. wejścia i wyjścia. W zależności od wymagań klienta układ można konfigurować, wykorzystując np. alarm dźwiękowy lub lampki błyskające światłem ostrzegawczym, sygnalizującym osiągnięcie krytycznego poziomu wilgotności.

Ten nowy układ sensorów wilgotności można integrować z niedawno wprowadzonymi pakietami unikalnego systemu Sentinel. Mowa o pakietach: Raportowania, Interwencyjnym oraz Serwisowym. Takie rozwiązanie pozwalana na natychmiastowe połączenie ostrzeżeń dotyczących problemów z wnikaniem wody z dogłębną analizą każdego problemu w momencie jego wystąpienia. Taki poziom monitorowania umożliwia uwypuklenie określonych obszarów, które mogą wymagać uwagi. Zdolność do podejmowania natychmiastowych działań prewencyjnych w przypadku zaistnienia ewentualnego problemu skutkuje wydłużeniem realnego okresu eksploatacyjnego maszyny.

Opcja wyposażenia z czujnikami pomiaru wilgotności jest dostępna we wszystkich modelach Ishida serii RV. W modelach RVE WP dla obsługi produktów świeżych oraz mrożonych są one montowane jako standard według ustalonych rozwiązań sektorowych.

Źródło: Ishida Europe